Ministerieel Besluit van 11 april 2005
gepubliceerd op 27 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011198
pub.
27/04/2005
prom.
11/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


11 APRIL 2005. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de voorlopige hechtenis Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling, inzonderheid op artikel 9, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 september 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/1993 pub. 22/11/2006 numac 2006000609 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. - Duitse vertaling sluiten tot oprichting van een accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen en tot vaststelling van de accreditatieprocedures overeenkomstig de criteria van de normen van de reeks NBN EN 45000, inzonderheid op artikel 7, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 juni 1994 houdende benoeming van de leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 augustus 1996 houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999011055 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en pe sluiten houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/04/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000011209 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en pe sluiten houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011263 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen sluiten houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen, Besluit : Enig artikel. Aan de heer V. Merken wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn functie van voorzitter van de Coördinatiecommissie voor de accreditatie van certificatie-instellingen.

De heer L. Vandendriessche wordt benoemd tot voorzitter van de Coördinatiecommissie voor de accreditatie van certificatie-instellingen, ter vervanging van de heer V. Merken.

Brussel, 11 april 2005.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^