Ministerieel Besluit van 11 april 2005
gepubliceerd op 27 april 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011199
pub.
27/04/2005
prom.
11/04/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


11 APRIL 2005. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling, inzonderheid op artikel 9, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot oprichting van een accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen en tot vastelling van de procedures en de voorwaarden voor accreditatie overeenkomstig de criteria van de normen van de reeks NBN EN 45000;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 mei 1993 houdende benoeming van de leden van de Coördinatiecommissie en het Accreditatiebureau van het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011265 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen sluiten houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen, Besluit : Enig artikel. Aan de heer V. Merken wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn functie van voorzitter van de Coördinatiecommissie voor de accreditatie van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen.

De heer L. Vandendriessche wordt benoemd tot voorzitter van de Coördinatiecommissie voor de accreditatie van de beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen, ter vervanging van de heer V. Merken.

Brussel, 11 april 2005.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^