Ministerieel Besluit van 11 april 2005
gepubliceerd op 19 april 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 oktober 2003 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2005014073
pub.
19/04/2005
prom.
11/04/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2005. - Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 oktober 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003014260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden sluiten houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde


De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, Gelet op het koninklijk besluit van 30 oktober 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003014260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden sluiten houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een postzegel "KilopostR" met de waarde van 3,10 euro uitgegeven. Hij is geldig voor de frankering in binnenlandse dienst.

Art. 2.Er wordt een postzegel "KilopostR" met de waarde van 13 euro uitgegeven. Hij is geldig voor de frankering in buitenlandse dienst.

Art. 3.De in artikelen 1 en 2 vermelde postwaarden zullen vanaf 1 juni 2005 verkocht worden.

Art. 4.De Gedelegeerd Bestuurder van De Post is met de uitvoering van dit besluit belast.

Brussel, 11 april 2005.

J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^