Ministerieel Besluit van 11 april 2005
gepubliceerd op 19 april 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2005014074
pub.
19/04/2005
prom.
11/04/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2005. - Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde


De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde, inzonderheid op artikel 2, Besluit :

Artikel 1.Op 21 maart 2005 wordt een briefkaart uitgegeven over "Belgica 2006".

Art. 2.De op voormelde briefkaart gedrukte postzegel zonder waardeaanduiding en met permanente geldigheid, is de koninklijke beeltenis Albert II (type MVTM).

Art. 3.De oplage van deze briefkaart is bepaald in functie van de behoeften.

Art. 4.Deze briefkaart wordt aan 0,50 euro verkocht.

Art. 5.Op 4 april 2005 worden vijf briefkaarten "Huis Cauchie" uitgegeven.

Art. 6.De op voormelde briefkaarten gedrukte postzegel zonder waardeaanduiding en met permanente geldigheid, is de koninklijke beeltenis Albert II (type MVTM).

Art. 7.De oplage van deze briefkaarten is bepaald in functie van de behoeften.

Art. 8.Deze briefkaarten worden aan 0,50 euro verkocht.

Art. 9.Er worden op 20 juni 2005 tien speciale geïllustreerde briefkaarten « Vroeger en nu » uitgegeven, met op elk een postzegel zonder faciale waarde en met onbeperkte geldigheid. Het motief van de zegel is een recent zicht van een Belgische stad. Deze zijn gedrukt in polychromie door middel van het typografisch procédé.

Art. 10.Elk van deze briefkaarten, waarop geen enkele administratieve tekst voorkomt, wordt geïllustreerd met zichten van oude prentkaarten uit : Lontzen, Ekeren, Landen, Lasne, Châtelet, Lanaken, Bertrix, Philippeville, Temse en Menen.

Art. 11.De oplage van deze briefkaarten is bepaald in functie van de behoeften.

Art. 12.Deze briefkaarten zullen afzonderlijk worden verkocht tegen de prijs van 0,50 euro .

Art. 13.Op 4 juli 2005 wordt een briefkaart uitgegeven waarop de strippersonages "Quick & Flupke" van Hergé voorkomen.

Art. 14.De op voormelde briefkaart gedrukte postzegel zonder waardeaanduiding en met permanente geldigheid, is de koninklijke beeltenis Albert II (type MVTM).

Art. 15.De oplage van deze briefkaart is bepaald in functie van de behoeften.

Art. 16.Deze briefkaart wordt aan 0,50 euro verkocht.

Art. 17.Op 31 oktober 2005 worden drie briefkaarten uitgegeven waarop volgende strippersonages voorkomen : "Jommeke" van Jef Nys, "Rik Ringers" van Tibet en "Chlorophyl" van Raymond Macherot.

Art. 18.De op voormelde briefkaarten gedrukte postzegel zonder waardeaanduiding en met permanente geldigheid, is de koninklijke beeltenis Albert II (type MVTM).

Art. 19.De oplage van deze briefkaarten is bepaald in functie van de behoeften.

Art. 20.Deze briefkaarten worden afzonderlijk aan 0,50 euro verkocht.

Art. 21.De voormelde postwaarden zullen net als de gewone postwaarden in binnenlandse dienst mogen worden gebruikt evenals in buitenlandse dienst, mits eventueel een bijkomende frankering.

Art. 22.De Gedelegeerd Bestuurder van De Post is met de uitvoering van dit besluit belast.

Brussel, 11 april 2005.

J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^