Ministerieel Besluit van 11 april 2005
gepubliceerd op 19 april 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden en van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2005014075
pub.
19/04/2005
prom.
11/04/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2005. - Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden en van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden


De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, Gelet op het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden, inzonderheid op de artikelen 1 en 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden, Besluit :

Artikel 1.De gewone postzegel met het logo van De Post ter waarde van 0,06 euro zal gedrukt worden in monochromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

Art. 2.De voormelde postzegel wordt vanaf 17 januari 2005 verkocht in alle postkantoren van het Rijk.

Art. 3.De gewone postzegel met het logo van De Post ter waarde van 0,10 euro zal gedrukt worden in monochromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

Art. 4.De voormelde postzegel wordt vanaf 21 maart 2005 verkocht in alle postkantoren van het Rijk.

Art. 5.Het boekje met tien zelfklevende gewone postzegels, uitgegeven ter gelegenheid van 175 jaar België en 25 jaar federalisme, zal gedrukt worden in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

De voormelde postzegels stemmen overeen met het tarief van een genormaliseerde prioritaire zending voor het binnenland.

Art. 6.Het voormelde boekje zal op 14 februari 2005 worden uitgegeven.

Art. 7.Het boekje met tien zelfklevende gewone postzegels "Belgica 2006" zal gedrukt worden in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

De voormelde postzegels stemmen overeen met het tarief van een genormaliseerde niet prioritaire zending voor het binnenland.

Art. 8.Het voormelde boekje zal op 21 maart 2005 worden uitgegeven.

Art. 9.Drie boekjes met tien zelfklevende postzegels van de gewone uitgifte "Gelegenheidszegels", zullen gedrukt worden in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

De voormelde postzegels stemmen overeen met het tarief van een niet genormaliseerde prioritaire zending tot 50 gram voor het binnenland.

Art. 10.Een boekje met tien zelfklevende postzegels van de gewone uitgifte "Gelegenheidszegels", zal gedrukt worden in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

De voormelde postzegels stemmen overeen met het tarief van een genormaliseerde prioritaire zending voor het binnenland.

Art. 11.De in artikelen 9 en 10 vermelde boekjes zullen op 9 mei 2005 uitgegeven worden.

Art. 12.De gewone postzegel "Koninklijke Beeltenis" van het type MVTM, ter waarde van 0,70 euro, zal gedrukt worden in monochromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

De voormelde postzegel zal voor genormaliseerde, prioritaire frankering in buitenlandse (Europa) dienst mogen worden gebruikt.

Art. 13.Het voormelde postzegel zal op 21 maart 2005 worden uitgegeven.

Art. 14.De Gedelegeerd Bestuurder van De Post is met de uitvoering van dit besluit belast.

Brussel, 11 april 2005.

J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^