Ministerieel Besluit van 11 april 2005
gepubliceerd op 19 april 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2005014076
pub.
19/04/2005
prom.
11/04/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2005. - Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001014208 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden sluiten houdende uitgifte van nieuwe postwaarden


De Vice-Eerste Minister van Begroting en Over-heidsbedrijven, Gelet op het koninklijk besluit van 21 september 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001014208 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden sluiten houdende uitgifte van nieuwe postwaarden, inzonderheid op artikelen 1 en 2, Besluit :

Artikel 1.De gewone postzegel, ter waarde van euro 0,60, met de afbeelding van een vogel, de "Patrijs", zal gedrukt worden in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

Art. 2.De voormelde postzegel zal voor frankering in buitenlandse dienst mogen worden gebruikt.

Art. 3.De gewone postzegel, ter waarde van euro 0,20, met de afbeelding van een vogel, de "Zwartkopmeeuw", zal gedrukt worden in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

Art. 4.De gewone postzegel, ter waarde van euro 0,05, met de afbeelding van een vogel, de "Cirlgors", zal gedrukt worden in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

Art. 5.De in artikel 3 en 4 vermelde postwaarden kunnen gebruikt worden als aanvullende frankering.

Art. 6.De in artikelen 1, 3 en 4 vermelde postwaarden worden vanaf 21 maart 2005 verkocht in alle postkantoren van het Rijk.

Art. 7.De gewone postzegel, ter waarde van euro 0,44, met de afbeelding van een vogel, de "Houtduif", zal gedrukt worden in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

Art. 8.De voormelde postwaarde zal voor frankering in binnenlandse dienst mogen worden gebruikt.

Art. 9.De gewone postzegel, ter waarde van euro 0,75, met de afbeelding van een vogel, het "Vuurgoudhaantje", zal gedrukt worden in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

Art. 10.De voormelde postwaarde zal voor frankering in binnenlandse dienst mogen worden gebruikt.

Art. 11.De gewone postzegel, ter waarde van euro 0,03, met de afbeelding van een vogel, de "Glanskopmees", zal gedrukt worden in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

Art. 12.De voormelde postwaarde kan gebruikt worden als aanvullende frankering.

Art. 13.De in artikelen 7, 9 en 11 vermelde postwaarden worden vanaf 4 april 2005 verkocht in alle postkantoren van het Rijk.

Art. 14.De oplagen van voormelde postwaarden worden bepaald volgens de behoeften van de dienst.

Art. 15.De Gedelegeerd Bestuurder van De Post is met de uitvoering van dit besluit belast.

Brussel, 11 april 2005.

J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^