Ministerieel Besluit van 11 december 2000
gepubliceerd op 23 december 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de raadgevende aankoopcommissies van sommige wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst

bron
diensten van de eerste minister
numac
2000021610
pub.
23/12/2000
prom.
11/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2000. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de raadgevende aankoopcommissies van sommige wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer


De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Gelet op het koninklijk besluit nr. 504 van 31 december 1986 tot oprichting van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat, die ressorteren onder de beide Ministers van Onderwijs, of onder de Minister(s) aangewezen bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften die van toepassing zijn op het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, inzonderheid op artikel 47, tweede lid;

Gelet op de lijsten van de kandidaten opgesteld door de hoofden van de betrokken wetenschappelijke instellingen, Besluit :

Artikel 1.Vanaf 1 januari 2000 zijn de raadgevende aankoopcommissies van sommige wetenschappelijke instellingen, hierna genoemd, als volgt samengesteld : A. Koninklijke Bibliotheek van België : 1° de hoofdconservator van de instelling;2° de voorzitter van de wetenschappelijke raad;3° de heer J.Vercruysse, professor emeritus van de Vrije Universiteit Brussel; 4° de heer J.-M. Cauchies, professor aan de "Facultés universitaires Saint-Louis" te Brussel;

B. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen : 1° de directeur van de instelling;2° de voorzitter van de wetenschappelijke raad;3° de heer P.M. Vermeersch, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven; 4° de heer M.Poulicek, professor aan de "Université de Liège";

C. Koninklijk Instituut voor Midden-Afrika : 1° de directeur van de instelling;2° de voorzitter van de wetenschappelijke raad;3° de heer E.Bruyninck, professor aan de Universiteit Gent; 4° de heer D.Hersak, professor aan de "Université libre de Bruxelles";

D. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis : 1° de hoofdconservator van de instelling;2° de voorzitter van de wetenschappelijke raad;3° de heer W.Vande Walle, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven; 4° Mej C.Dulière, docent bij de "Université libre de Bruxelles";

E. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België: 1° de hoofdconservator van de instelling;2° de voorzitter van de wetenschappelijke raad;3° de heer C.Van de Velde, professor aan de Vrije Universiteit Brussel; 4° de heer P.Somville, professor aan de "Université de Liège".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000.

Art. 3.De Secretaris-generaal van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 december 2000.

C. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^