Ministerieel Besluit van 11 december 2000
gepubliceerd op 30 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Waals-Brabant

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022931
pub.
30/01/2001
prom.
11/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2000. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Waals-Brabant


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, inzonderheid op artikel 1, derde lid, vervangen bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, inzonderheid op artikel 3, § 5;

Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd, voor een termijn van vier jaar, respectievelijk tot werkende en plaatsvervangende leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening in de provincie Waals-Brabant : a) In de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de ambulancediensten : De Zutter, Daniel, Wavre. Van Itterbeek, Francis, Braine-l'Alleud.

Filleul, Philippe, Braine-l'Alleud.

Vos de Wael, Philippe, Wavre.

Fabry, Philippe, Wavre.

Wellens, Christian, Tubize.

Van Esbeen, Guy, Tubize.

Fontaine, Frédéric, Rixensart.

Houtain, Joëlle, Marbais.

Michel, Franck, Gosselies.

Muret, Pierre-François, Jodoigne.

Kempeneers, Eric, Jodoigne. b) In de hoedanigheid van artsen, vertegenwoordigers van de spoedgevallendiensten : El Haddad, Philippe, Rhode-Saint-Genèse. Lignian, Hervé, Braine-l'Alleud.

Coyette, Yves, Louvain-la-Neuve.

Bartholomee, Sébastien, Lasne.

Thiberghien, Francis, Nivelles.

Coffernils, Michel, Tubize.

Pelgrim, Jean-Pierre, Limal.

Dugernier, Thierry, Limal. c) In de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de wachtdiensten : Legrève, Michel, Wavre. Migeal, Jean-Louis, Incourt.

Jaumotte, Jean-Marie, Incourt.

Momin, Vincent, Waterloo.

Juliens, Chantal, Waterloo.

Polome, Dominique, Tourinnes-Saint-Lambert.

Doudelet, Dominique, Chastre.

Spreutel, Brigitte, Ittre. d) In de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de hulpdienst van het Rode Kruis : Vanhorebeek, Eddy, Baisy-Thy. Wuestenberghs, Alain, Wavre.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 11 december 2000.

Mevr. M. ALVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^