Ministerieel Besluit van 11 december 2003
gepubliceerd op 24 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009952
pub.
24/12/2003
prom.
11/12/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


11 DECEMBER 2003. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009447 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003003228 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raden van toezicht van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en van de Controledienst voor de Verzekeringen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, inzonderheid de nieuwe artikelen 138bis dat bij elke gevangenis een Commissie van Toezicht opricht en 138quinquies betreffende de benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009471 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen sluiten houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen;

Gelet op de ministeriële besluiten van 3 juni 2003, 24 juni 2003, 30 juni 2003 en 3 juli 2003 houdende benoeming van de voorzitters van de Commissies van Toezicht;

Gelet op de ministeriële besluiten van 30 juni 2003, 26 september 2003, 17 november 2003 en 1 december 2003 houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht, Besluit : Enig artikel. Worden benoemd tot lid van een Commissie van Toezicht : Bij de gevangenissen te Wortel en Hoogstraten : - De heer Stephaan BERGS, in de hoedanigheid van ondervoorzitter; - De heer Rik WILMOTS, in de hoedanigheid van lid advocaat; - Mevr. Wendy ENGELEN, in de hoedanigheid van lid geneesheer; - Mevr. Karolien VAN de MOER; - De heer Willem LEENAARDS. Bij de gevangenis te Namen : - De heer Christophe SEGHIN, in de hoedanigheid van ondervoorzitter; - De heer Xavier CHARLES, in de hoedanigheid van lid magistraat; - Mevr. Sandrine STOKART, in de hoedanigheid van lid advocaat; - De heer Pol LEONARD, in de hoedanigheid van lid geneesheer; - Mevr. Annette BEHIN; - De heer Jean-Luc DETHY; - De heer Henri DEWASME. Bij de gevangenis te Aarlen : - De heer Bernard BROGNIET, in de hoedanigheid van onder-voorzitter; - Mevr. Elmire HAUTIER, in de hoedanigheid van lid magistraat; - Mevr. Geneviève HEINTZ, in de hoedanigheid van lid geneesheer; - De heer Dimitri SOBLET, in de hoedanigheid van lid advocaat; - De heer Jean-Louis PAVANELLO; - De heer Philippe DARGE; - De heer Jean-Louis CORNEZ. Bij de gevangenissen te Leuven-Hulp en Leuven-Centraal : - De heer Bart LESAGE, in de hoedanigheid van ondervoorzitter; - Mevr. Marie-Paule DE BRABANDER, in de hoedanigheid van lid advocaat; - De heer Ghislain LEFEVER, in de hoedanigheid van lid geneesheer; - Mevr. Ingeburg DIGNEFFE; - Mevr. Brigitte RONSSE; - Mevr. Françoise SMETS; - De heer Frank VERBRUGGEN; - Mevr. Françoise VERSTRAETE; - Mevr. Katja DE MUNNYNCK. Bij de gevangenis te Ittre : - Mevr. Marianne CHAUSTEUR. Brussel, op 11 december 2003.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^