Ministerieel Besluit van 11 december 2018
gepubliceerd op 24 december 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de formulieren voor de aanvraag van een toestemming wegens therapeutische noodzaak

bron
vlaamse overheid
numac
2018015385
pub.
24/12/2018
prom.
11/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015385

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media


11 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de formulieren voor de aanvraag van een toestemming wegens therapeutische noodzaak


DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der Instellingen, artikel 20;

Gelet op het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten, artikel 10, § 6, eerste lid, vervangen bij het decreet van 19 december 2014, artikel 15, § 4, vervangen bij het decreet van 19 december 2014, en artikel 19, § 5, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015035376 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 sluiten houdende uitvoering van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten, artikel 9, § 1, tweede lid, artikel 9, § 2, derde lid, artikel 24, eerste lid, artikel 37, § 1, eerste lid, artikel 37, § 4, artikel 64, § 3, vierde lid, en artikel 96, § 1, eerste lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015035226 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van verslag ter naleving van de disciplinaire maatregelen overeenkomstig het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 sluiten houdende vaststelling van het model van verslag ter naleving van de disciplinaire maatregelen overeenkomstig het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 maart 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2015 pub. 30/03/2015 numac 2015035404 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag, toekenning en weigering van een toestemming wegens therapeutische noodzaak sluiten tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag, toekenning en weigering van een toestemming wegens therapeutische noodzaak, Besluit :

Artikel 1.Het model van formulier voor een aanvraag van een TTN als vermeld in artikel 10 van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten, is opgenomen in bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd.

De meertalige versie van het formulier, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in bijlage 2 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.De volgende besluiten worden opgeheven: 1° het ministerieel besluit van 3 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015035226 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van verslag ter naleving van de disciplinaire maatregelen overeenkomstig het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 sluiten houdende vaststelling van het model van verslag ter naleving van de disciplinaire maatregelen overeenkomstig het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten;2° het ministerieel besluit van 18 maart 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2015 pub. 30/03/2015 numac 2015035404 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag, toekenning en weigering van een toestemming wegens therapeutische noodzaak sluiten tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag, toekenning en weigering van een toestemming wegens therapeutische noodzaak, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 9 december 2015 en 15 juni 2016.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Brussel, 11 december 2018.

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

Bijlage 1. Model van formulier voor een aanvraag van een TTN, vermeld in artikel 1, eerste lid

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 11 december 2018 tot vaststelling van de formulieren voor de aanvraag van een toestemming wegens therapeutische noodzaak.

Brussel, 11 december 2018.

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS Bijlage 2. Model van meertalig formulier voor een aanvraag van een TTN, vermeld in artikel 1, tweede lid

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 11 december 2018 tot vaststelling van de formulieren voor de aanvraag van een toestemming wegens therapeutische noodzaak.

Brussel, 11 december 2018.

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^