Ministerieel Besluit van 11 februari 2014
gepubliceerd op 04 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de stad Bergen als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011139
pub.
04/03/2014
prom.
11/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


11 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de stad Bergen als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening


De Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen, Gelet op de wet van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, artikel 17, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening;

Gelet op de aanvraag van 18 november 2013 ingediend door de stad Bergen, vervolledigd op 13 januari 2014;

Overwegende dat de stad Bergen bewijst dat het toeristisch onthaal verzekerd wordt door een instelling die erkend is door het "Commissariat général au Tourisme";

Overwegende dat uit het ingediende dossier blijkt dat het toerisme van essentieel belang is voor de stad Bergen;

Overwegende dat er een toevloed van toeristen is, meer bepaald bezochten ongeveer 95.000 toeristen in 2011 de Sint-Waltrudiskerk en in hetzelfde jaar meer dan 40.000 toeristen de Grote Kamers van het Stadhuis;

Overwegende dat er een toevloed van toeristen is, in dit geval ongeveer 250.000 per jaar, tijdens de traditionele "ducasse" ingeschreven als mondeling en immaterieel erfgoed van UNESCO;

Overwegende dat de stad Bergen werd aangeduid als Europese cultuurhoofdstad voor het jaar 2015, Enig artikel. Het historisch centrum van de stad Bergen, waarvan de ringweg R 50 de perimeter vormt, wordt erkend als toeristisch centrum.

Brussel, 11 februari 2014.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^