Ministerieel Besluit van 11 februari 2021
gepubliceerd op 19 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de erkenning van de dienstenchèquebedrijven

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021200669
pub.
19/02/2021
prom.
11/02/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021200669

WAALSE OVERHEIDSDIENST


11 FEBRUARI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017201867 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de erkenning van de dienstenchèquebedrijven sluiten tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de erkenning van de dienstenchèquebedrijven


De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Gelet op de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, artikel 2, § 2, lid 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers sluiten betreffende de dienstcheques;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017201867 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de erkenning van de dienstenchèquebedrijven sluiten tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de erkenning van de dienstenchèquebedrijven;

Gelet op de kandidaturen voorgedragen door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties;

Gelet op de kandidaturen voorgedragen door de FOREM;

Gelet op de kandidaturen voorgedragen door de Waalse Overheidsdienst, Besluit :

Artikel 1.De gewestelijke adviescommissie voor de erkenning van dienstenchequebedrijven, bedoeld in artikel 2ter van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers sluiten betreffende de dienstencheques bestaat uit volgende gewone en plaatsvervangende leden: 1° vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties; - De heer Michel Mathy, Hoogstraat 42 te 1000 Brussel, gewoon lid; - De heer Michel Draguet, rue de Namur 47 te 5000 Beez, plaatsvervangend lid; - De heer Sébastien Dupanloup, Hoogstraat 26-28 te 1000 Brussel, gewoon lid; - Mevr. Morgane Bodson, Cellebroersstraat 18 te 1000 Brussel, plaatsvervangend lid; - De heer Marc Delvenne, Boulevard Saucy 10 te 4020 Liège, gewoon lid; - Mevr. Catherine Deloo Boulevard Saucy 10 te 4020 Liège, plaatsvervangend lid; - Mevr. Sandra Antenucci, rue Prunieau 5 te 6000 Charleroi, gewoon lid; - De heer Nicolas Vandenhemel, Haachtsesteenweg 579 te 1030 Brussel, plaatsvervangend lid; 2° vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties; - Mevr. Florence Gilbert De Cauwer, Havenlaan 86c bus 302 1000 Brussel, gewoon lid; - De heer Andréas Verougstraete, Havenlaan 86c bus 302 te 1000 Brussel, plaatsvervangend lid; - De heer Arnaud Le Grelle, Havenlaan 86c bus 302 te 1000 Brussel, gewoon lid; - Mevr. Hanne Pollet, Havenlaan 86c bus 302 te 1000 Brussel, plaatsvervangend lid; - Mevr. Magali Hankard, rue Basse Desnié 5 te 4910 Theux, gewoon lid; - De heer Eric Galand, Havenlaan 86c bus 302 te 1000 Brussel, plaatsvervangend lid; - Mevr. Anne-sophie Chronis, rue du Téris 45 te 4100 Seraing, gewoon lid; - Mevr. Bénédicte Sohet, rue du Bosquet 15A te 1435 Louvain-la-Neuve, plaatsvervangend lid; 3° vertegenwoordigers van de FOREM: - Mevr.Candice Mondo, Boulevard Tirou 104 te 6000 Charleroi, gewoon lid; - De heer Claude Frederickx, Boulevard Tirou 104 te 6000 Charleroi, plaatsvervangend lid; 4° vertegenwoordigers van de Administratie: - De heer Youri Crahay, place de la Wallonie 1 te 5100 Jambes, gewoon lid; - Mevr. Catherine Maes, place de la Wallonie 1 te 5100 Jambes, plaatsvervangend lid.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 11 februari 2021.

Ch. MORREALE


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^