Ministerieel Besluit van 11 januari 2011
gepubliceerd op 31 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van het Instituut voor Vorming en Opleiding Antwerpen INOVANT als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeenschapswacht » alsmede tot erkenning van v

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000027
pub.
31/01/2011
prom.
11/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van het Instituut voor Vorming en Opleiding Antwerpen INOVANT als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeenschapswacht » alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis, inzonderheid artikel 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 2009 tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen, evenals de modaliteiten tot aanwijzing van de opleidingsinstellingen en tot erkenning van de opleidingen;

Overwegende dat het Instituut voor Vorming en Opleiding Antwerpen INOVANT op 13 september 2010 een aanvraag heeft ingediend tot aanwijzing als opleidingsinstelling voor de organisatie van de opleiding gemeenschapswachten van minstens 90 lesuren tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeenschapswacht »;

Overwegende dat de Commissie Opleiding Gemeenschapswachten op 25 november 2010 het aanvraagdossier met betrekking tot de opleiding heeft bestudeerd;

Overwegende dat de Commissie Opleiding Gemeenschapswachten op 25 november 2010 een gunstig slotadvies heeft gegeven betreffende de aanwijzing van het Instituut voor Vorming en Opleiding Antwerpen INOVANT voor de organisatie van de opleiding van minstens 90 lesuren tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeenschapswacht »;

Overwegende dat de vooropgestelde opleiding voldoet aan de vereisten, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 15 mei 2009;

Overwegende dat het Instituut voor Vorming en Opleiding Antwerpen INOVANT voldoet aan de wettelijke vereisten, zoals bepaald in de wet van 15 mei 2007, inzonderheid artikel 10, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Het Instituut voor Vorming en Opleiding Antwerpen INOVANT, gelegen te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, wordt aangewezen als opleidingsinstelling voor het organiseren van de basisopleiding tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeenschapswacht »; § 2. Voornoemde opleiding wordt erkend als opleiding tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeenschapswacht ».

Art. 2.Deze aanwijzing en erkenning is geldig voor een periode van vijf jaar.

Brussel, 11 januari 2011.

De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^