Ministerieel Besluit van 11 januari 2011
gepubliceerd op 25 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de oprichting van de Dienst « Multikanaal dienstverlening » van de Federale Overheidsdienst Financiën

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003008
pub.
25/01/2011
prom.
11/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit houdende de oprichting van de Dienst « Multikanaal dienstverlening » van de Federale Overheidsdienst Financiën


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 31/03/2010 numac 2010003195 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid sluiten betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid, artikel 1;

Overwegende dat met het oog op bieden van de nodige rechtszekerheid in het raam van sommige dienstverleningsactiviteiten aan de burgers en ondernemingen, het noodzakelijk is om de Dienst « Multikanaal dienstverlening » op te richten en dat het bovenvermeld koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 31/03/2010 numac 2010003195 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid sluiten hiertoe de bevoegdheid verleent aan de Minister van Financiën;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 oktober 2010;

Gelet op het advies van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, gegeven op 5 november 2010, Besluit :

Artikel 1.Op het niveau van de Voorzitter van het directiecomité wordt de Dienst « Multikanaal dienstverlening » van de Federale Overheidsdienst Financiën opgericht.

Art. 2.De Dienst « Multikanaal dienstverlening » wordt inzonderheid belast met : - de coördinatie en het beheer van de verschillende dienstverleningkanalen, inzonderheid : het betreffende deel van de elektronische dienstverleningskanalen, contactcenter, persoonlijk onthaal; - evaluatie van de dienstverlening ten overstaan van de behoeften van de verschillende doelgroepen (tevredenheidsonderzoek en controle); - de informatie inzake de dienstverlening aan de burgers; - dienstverleningsactiviteiten die tot de bevoegdheden behoren van een fiscale administratie of de Administratie der thesaurie en waarvan de uitvoering werd opgedragen door de Voorzitter van het directiecomité met het akkoord van de betrokken administrateur-generaal.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 11 januari 2011.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^