Ministerieel Besluit van 11 januari 2011
gepubliceerd op 17 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportcommissie

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2011201105
pub.
17/03/2011
prom.
11/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportcommissie


De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, Gelet op het sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet sluiten, artikel 43;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 3 juli 2009 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers, Besluit :

Artikel 1.Volgende personen worden, voor de periode van 1 januari 2011 tot 31 december 2012, als lid van de Sportcommissie van de Duitstalige Gemeenschap benoemd : als voorzitter : de heer Kurt Rathmes, 4700 Eupen; als secretaris : mevrouw Uschi Egyptien, 4701 Kettenis; als leden : de heer Fritz Goenen, 4780 Sankt Vith; de heer Joseph Thaeter, 4700 Eupen; de heer Karl-Heinz Hergenhahn, 4700 Eupen; de heer Norbert Kever, 4700 Eupen; de heer Christian Lesuisse, 4730 Raeren; de heer Jean-Marie Greven, 4790 Burg-Reuland; mevrouw Tamara Franck, 4850 Moresnet-Chapelle; mevrouw Stéphanie Hanf, 4770 Amel.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Eupen, 11 januari 2011.

De Minister van Cultuur en Media, Monumentenzorg, Jeugd en Sport, Mevr. I. WEYKMANS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^