Ministerieel Besluit van 11 juli 2000
gepubliceerd op 22 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging voor het bijhouden van een stamboek voor paardachtigen

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016196
pub.
22/08/2000
prom.
11/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 JULI 2000. - Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging voor het bijhouden van een stamboek voor paardachtigen


De Minister van Landbouw en Middenstand Gelet op de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren, gewijzigd bij de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 5 van 18 april 1967 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december1992 betreffende de verbetering van paardachtigen;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen, gewijzigd bij ministerieel besluit van 14 oktober 1996, Besluit :

Artikel 1.Aan de vzw. Studbook Zangersheide, gevestigd te Lanaken wordt een erkenning verleend, verstrijkend op 31 december 2000, voor het bijhouden van een stamboek voor rijpaarden.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 11 juli 2000.

J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^