Ministerieel Besluit van 11 juli 2011
gepubliceerd op 24 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesie-reanimatie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024211
pub.
24/08/2011
prom.
11/07/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


11 JULI 2011. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesie-reanimatie


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003, de artikelen 2 en 2bis ;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, artikel 7, gewijzigd bij de wet van 10 december 2008;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006022779 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Anesthesie-reanimatie sluiten houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesie-reanimatie;

Aangezien dat de beroepsvereniging van het lid geen ambtgenote heeft gevonden die bereid was om haar kandidatuur te stellen;

Aangezien dat de beroeming van Dr. Eric Deflandre de huidige verdeling tussen mannelijke leden en vrouwelijke leden binnen de kamer niet zal veranderen, Besluit : Enig artikel. Dr. Eric Deflandre, Luik, houder van de academische graad van arts en erkend als specialist, wordt benoemd tot lid van de Franstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesie-reanimatie, op de voordracht van zijn beroepsvereniging, ter vervanging van Dr. Didier Delbrouck, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Brussel, 11 juli 2011.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^