Ministerieel Besluit van 11 juni 2020
gepubliceerd op 17 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2019 tot vaststelling van de buitenlandse centra voor beroepsopleiding die gelijkgesteld worden met het centrum voor opleiding en voortgezette opleiding in de middenstand en de

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2020203695
pub.
17/09/2020
prom.
11/06/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** **** DE


einde


Publicatie : 2020-09-17 **** : 2020203695

MINISTERIE VAN DE **** GEMEENSCHAP


11 JUNI 2020. - **** besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019201294 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de buitenlandse centra voor beroepsopleiding die gelijkgesteld worden met het centrum voor opleiding en voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's sluiten tot vaststelling van de buitenlandse centra voor beroepsopleiding die gelijkgesteld worden met het centrum voor opleiding en voortgezette opleiding in de middenstand en de ****'s


De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Gelet op het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de ****'s;

Gelet op het besluit van de Regering van 30 augustus 2018 betreffende de examens en de evaluatie van de basisopleiding in de middenstand, artikel 1, 8°, ****);

Gelet op het ministerieel besluit van 29 januari 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019201294 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de buitenlandse centra voor beroepsopleiding die gelijkgesteld worden met het centrum voor opleiding en voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's sluiten tot vaststelling van de buitenlandse centra voor beroepsopleiding die gelijkgesteld worden met het centrum voor opleiding en voortgezette opleiding in de middenstand en de ****'s;

Gelet op de voordracht van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de ****'s, ingediend op 3 maart 2020;

Besluit : Artikel 1 - Artikel 1 van het ministerieel besluit van 29 januari 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019201294 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de buitenlandse centra voor beroepsopleiding die gelijkgesteld worden met het centrum voor opleiding en voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's sluiten tot vaststelling van de buitenlandse centra voor beroepsopleiding die gelijkgesteld worden met het centrum voor opleiding en voortgezette opleiding in de middenstand en de ****'s wordt aangevuld met de woorden "**** **** **** in **** (****)." Art. 2 - **** besluit treedt in werking op 1 september 2020. ****, 11 juni 2020.

De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, ****. ****


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^