Ministerieel Besluit van 11 mei 2011
gepubliceerd op 22 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in het beheer van neurochirurgie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024123
pub.
22/06/2011
prom.
11/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


11 MEI 2011. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in het beheer van neurochirurgie


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003, de artikelen 2 en 2bis ;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, artikel 7, gewijzigd bij de wet van 10 december 2008;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 september 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/09/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006022921 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Neurochirurgie sluiten houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in het beheer van neurochirurgie, Besluit : Enig artikel. Dr. Katryn Van Rompaey, Mol, houder van de academische graad van arts en erkend als specialist, wordt benoemd tot lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in het beheer van neurochirurgie, op de voordracht van de Vrije Universiteit Brussel, ter vervanging van Dr.

Cristo Chaskis, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Brussel, 11 mei 2011.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^