Ministerieel Besluit van 11 mei 2011
gepubliceerd op 12 april 2012
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse ve

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000250
pub.
12/04/2012
prom.
11/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


11 MEI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 80 van 9 maart 2012, bladzijde 14991, moeten de volgende correcties worden aangebracht : In de Duitse tekst van bijlage 1, Tabel III, lees "Korpschefs (Personalbestand => 300) und Korpschefs (Personalbestand < 300)" in plaats van "Korpschefs (Personalbestand => 300) und Korpschefs (Personalbestand 300)".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^