Ministerieel Besluit van 11 mei 2012
gepubliceerd op 12 juni 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij

bron
vlaamse overheid
numac
2012202970
pub.
12/06/2012
prom.
11/05/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


11 MEI 2012. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op het decreet van 19 mei 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij, artikel 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij en tot vaststelling van het bijzonder reglement betreffende het beheer;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 juli 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007036384 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen type ministerieel besluit prom. 27/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007012339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 27/07/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007002156 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot erkenning van een assessor in de Raad van beroep voor het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder het besluit van 17 november 2006 : het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij en tot vaststelling van het bijzondere reglement betreffende het beheer.

Art. 2.Met toepassing van artikel 3, 1° tot 3°, van het besluit van 17 november 2006, maken de volgende personen van ambtswege deel uit van de Raad : 1° de heer Jules Van Liefferinge, secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij;2° de heer Noël Van Ginderachter, administrateur-generaal van het Agentschap voor Landbouw en Visserij;3° de heer Erik Van Bockstaele, administrateur-generaal van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek.

Art. 3.Met toepassing van artikel 4, § 1, eerste lid, van het besluit van 17 november 2006, worden de volgende personen aangewezen als lid van de Raad : 1° Mevr.Marleen Mertens, ingenieur en Mevr. Helena Versmissen, ingenieur, van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij; 2° de heer Gilbert Crauwels, afdelingshoofd, en Mevr.Ann Van Essche, ingenieur, van de afdeling Productkwaliteitsbeheer van het Agentschap voor Landbouw en Visserij; 3° Mevr.Martine Maes, wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO);

Art. 4.§ 1. Met toepassing van artikel 4, § 1, tweede lid, van het besluit van 17 november 2006, worden de volgende personen benoemd tot effectief lid van de Raad : 1° als vertegenwoordigers van de algemene landbouworganisaties : a) de heer Peter Broeckx, Mevr.Sonja De Becker en de heer Georges Van Keerberghen, voorgedragen door de Boerenbond; b) de heer Hendrik Vandamme en Mevr.Delphine Druant, voorgedragen door het Algemeen Boerensyndicaat VZW; c) de heer Danny Vandebeeck, vertegenwoordiger van het Vlaams Agrarisch Centrum VZW;2° als vertegenwoordiger van de zaaizaadsector : de heer Marc Ballekens;3° als vertegenwoordiger van pootgoedsector : de heer Dirk Ryckaert;4° als vertegenwoordiger van sierteeltsector : de heer Bart Boeraeve;5° als vertegenwoordiger van de tuinbouwveilingen : Mevr.Rita Demaré; 6° als vertegenwoordigers uit de leidende verenigingen van de fokkerijsectoren rundvee, varkens en pluimvee en konijnen : a) de heer Noël Van Leeuwe voorgedragen door de VZW Vlaamse Rundveeteelt Vereniging;b) de heer Herman Vets, voorgedragen door de VZW Vlaams Varkensstamboek;c) de heer Johan Venken, voorgedragen door de VZW Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders;7° als vertegenwoordiger van de zuivelsector : de heer Renaat Debergh;8° als vertegenwoordiger van de vleesverwerkende nijverheid : Mevr. Ann Truyen; 9° als vertegenwoordiger van de visserijsector : Mevr.Marina Lepeire-Nollet; 10° als vertegenwoordiger van de toeleveringssector grondstoffen : Mevr.Ineke Maes; 11° als vertegenwoordiger van de biologische sector : de heer Kurt Sannen. § 2. Met toepassing van artikel 4, § 1, tweede lid, van het besluit van 17 november 2006, worden de volgende personen benoemd tot plaatsvervangend lid van de Raad : 1° als vertegenwoordigers van de algemene landbouworganisaties : a) de heer Erik Mijten, Mevr.Saartje Degelin en de heer Luc Vanoirbeek, voorgedragen door de Boerenbond; b) de heer Guy Depraetere en Mevr.Nele Suenens, voorgedragen door het Algemeen Boerensyndicaat VZW; c) Mevr.Erica Nijs, vertegenwoordiger van het Vlaams Agrarisch Centrum VZW; 2° als vertegenwoordiger van de zaaizaadsector : Mevr.Ann Vandecruys; 3° als vertegenwoordiger van pootgoedsector : de heer Hugo Adriansens;4° als vertegenwoordiger van sierteeltsector : de heer Filip Goossens;5° als vertegenwoordiger van de tuinbouwveilingen : de heer Philippe Appeltans;6° als vertegenwoordigers uit de leidende verenigingen van de fokkerijsectoren rundvee, varkens en pluimvee en konijnen : a) de heer Willy Vandewalle, voorgedragen door de VZW Vlaamse Rundveeteelt Vereniging;b) de heer Neel Gorssen, voorgedragen door de VZW Vlaams Varkensstamboek;c) de heer Didier Lauwerijsen, voorgedragen door de VZW Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders;7° als vertegenwoordiger van de zuivelsector : Mevr.Catherine Gilain-Pycke; 8° als vertegenwoordiger van de vleesverwerkende nijverheid : de heer Thierry Smagghe;9° als vertegenwoordiger van de visserijsector : de heer Emiel Brouckaert;10° als vertegenwoordiger van de toeleveringssector grondstoffen : de heer Yvan Dejaegher;11° als vertegenwoordiger van de biologische sector : Mevr.An Jamart.

Art. 5.Met toepassing van artikel 4, § 2, van het besluit van 17 november 2006, wordt de secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij belast met de organisatie van het secretariaat.

Art. 6.Het ministerieel besluit van 27 juli 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007036384 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen type ministerieel besluit prom. 27/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007012339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 27/07/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007002156 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot erkenning van een assessor in de Raad van beroep voor het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij wordt opgeheven.

Brussel, 11 mei 2012.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^