Ministerieel Besluit van 11 september 2013
gepubliceerd op 01 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024338
pub.
01/10/2013
prom.
11/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 35sexies, ingevoegd bij de wet van 19 december 1990 en gewijzigd bij de wet van 10 december 2009;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, en artikel 2bis, ingevoegd bij de wet van 17 juli 1997 en gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de lijst van bijzondere beroepstitels, voorbehouden aan beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, de artikelen 3 en 4, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 17 februari 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/1996 pub. 05/06/1997 numac 1997022130 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel, artikel 5, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot lid van de Nederlandstalige kamer van de Raad van de Tandheelkunde voor een hernieuwbare termijn van zes jaar : 1° op voordracht van de Scholen voor tandheelkunde die een volledige onderwijscyclus inrichten, de volgende tandartsen : a) De Visschere, Luc, Wingene (Ugent);b) Martens, Luc, Deinze (Ugent);c) De Pauw, Guy, Lier (Ugent);d) Duyck, Joke, Leuven (KUL);e) Declerck, Dominique, Leuven (KUL);f) Jacobs, Rheinhilde, Lubbeek (KUL);2° op voordracht van hun beroepsvereniging, de volgende tandartsen : a) Schockaert, Robert, Aalst (VBT);b) De Vos, Eddy, Deinze (VBT);c) Hanson, Stefaan, Lennik (VVT);d) Van Den Bosch, Serafin, Heist-op-den-Berg (VVT);e) De Noyette, Virginie, Brecht (VVT);f) Ardenois Frederik, Kortrijk (VVT).

Art. 2.Worden benoemd tot lid van de Franstalige kamer van de Raad van de Tandheelkunde voor een hernieuwbare termijn van zes jaar : 1° op voordracht van de Scholen voor tandheelkunde die een volledige onderwijscyclus inrichten, de volgende tandartsen : a) Brogniez, Véronique, Kraainem (UCL);b) Lasserre, Jérôme, Sint-Lambrechts-Woluwe (UCL);c) Limme, Michel, Liège (ULG);d) Geerts, Sabine, Liège (ULG);e) Vanden Abbeele, Astrid, Anderlecht (ULB);f) Atash, Ramin, Ukkel (ULB);2° op voordracht van hun beroepsvereniging, de volgende tandartsen : a) Laroche, Michel, La Louvière (CSD);b) Hubert, Jean-Marie, Sivry-Rance (CSD);c) Haut, Bernard, Hannut (CSD);d) Devriese, Michel, Ukkel (SMD);e) Wettendorff, Anne, Ukkel (SMD);f) Lacroix, Bernard, Namur (SMD). Brussel, 11 september 2013.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^