Ministerieel Besluit van 12 april 2005
gepubliceerd op 02 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair Leercomité voor de landbouw

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005200382
pub.
02/06/2005
prom.
12/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 APRIL 2005. - Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair Leercomité voor de landbouw (1)


De Minister van Werk, Gelet op de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst, inzonderheid op artikel 49, § 3, vervangen bij de wet van 6 mei 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1998 houdende de nadere regelen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de paritaire leercomités, het Paritair Leercomité van de Nationale Arbeidsraad en de paritaire sub-leercomités, inzonderheid op de artikelen 5 en 6;

Gelet op de beslissing van het Paritair Comité voor de landbouw van 8 november 2004 tot oprichting van een paritair Leercomité in zijn schoot, en op zijn voorstel betreffende het aantal leden ervan en betreffende het aantal mandaten per vertegenwoordigde organisatie;

Gelet op het voorstel van de in het Paritair Comité voor de landbouw en in zijn Paritair Leercomité vertegenwoordigde organisaties, elk wat zijn vertegenwoordigers betreft, Besluit : HOOFDSTUK I. - Aantal leden en verdeling van de mandaten

Artikel 1.Het aantal leden die in het Paritair Leercomité voor de landbouw de werkgevers en de werknemers vertegenwoordigen, wordt vastgesteld op, enerzijds, drie gewone en drie plaatsvervangende leden die de werkgevers vertegenwoordigen en, anderzijds, drie gewone en drie plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen.

Art. 2.§ 1. Wat de vertegenwoordiging van de werkgevers betreft, worden de mandaten als volgt verdeeld : - twee gewone leden en één plaatsvervangend lid die de Boerenbond vertegenwoordigen; - één gewoon lid dat de « Fédération wallonne de l'Agriculture » vertegenwoordigt; - twee plaatsvervangende leden die « Fédération wallonne de l'Agriculture » vertegenwoordigen. § 2. Wat de vertegenwoordiging van de werknemers betreft, worden de mandaten als volgt verdeeld : - één gewoon en één plaatsvervangend lid die het Algemeen Belgisch Vakverbond vertegenwoordigen; - één gewoon en één plaatsvervangend lid die het Algemeen Christelijk Vakverbond vertegenwoordigen; - één gewoon en één plaatsvervangend lid die de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België vertegenwoordigen. HOOFDSTUK II - Leden

Art. 3.Worden benoemd tot leden van het Paritair Leercomité voor de landbouw : 1° als vertegenwoordigers van de werkgevers : a) gewone leden : - voor de Boerenbond : de heer Chris Botterman, te Dentergem; Mevr. Odette Van Hamme, te Eeklo; - voor de « Fédération wallonne de l'Agriculture » : Mevr. Anne-Sophie Janssens, te Houyet; b) plaatsvervangende leden : - voor de « Fédération wallonne de l'Agriculture » : Mevr.Claude Vanhemelen, te Nijvel; de heer Robert Prévost, te Ham-sur-Heure-Nalinnes; - voor de Boerenbond : de heer Alfons Poulussen, te Tienen; 2° als vertegenwoordigers van de werknemers : a) gewone leden : - voor het Algemeen Belgisch Vakverbond : de heer Alain Detemmerman, te Beveren; - voor het Algemeen Christelijk Vakverbond : de heer Frans Dirix, te Melle; - voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België : de heer Erik Decoo, te Edegem; b) plaatsvervangende leden : - voor het Algemeen Belgisch Vakverbond : de heer Patrick Dudjalija, te Charleroi; - voor het Algemeen Christelijk Vakverbond : de heer Bart Labeeuw, te Gent; - voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België : Mevr. Valerie Vanhemelen, te Ukkel.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 8 december 2004.

Brussel, 12 april 2005.

Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 19 juli 1983, Belgisch Staatsblad van 31 augustus 1983. Wet van 6 mei 1998, Belgisch Staatsblad van 29 mei 1998.

Koninklijk besluit van 5 juli 1998, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^