Ministerieel Besluit van 12 april 2010
gepubliceerd op 26 april 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2010007130
pub.
26/04/2010
prom.
12/04/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 APRIL 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de Grondwet, artikel 167, § 1, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2006 betreffende de organisatie van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, artikel 5, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 september 1977 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor de bevordering van de officieren;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 december 1995 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor de bevordering van de onderofficieren en betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/03/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003007099 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de toekenningsregels van de toelagen voor sommige werken of prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard sluiten tot vaststelling van de toelagen voor sommige werken of prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/07/2005 pub. 05/08/2005 numac 2005007188 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 28 en 51 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief sluiten tot uitvoering van de artikelen 28 en 51 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007007113 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut v sluiten tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007007122 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair;

Gelet op de adviezen van de inspecteur van Financiën, gegeven op 1 oktober 2009 en 18 februari 2010, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités

Artikel 1.In de Franse tekst van artikel 13, § 1, a, 4°, van het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités, vervangen bij het ministerieel besluit van 7 september 2007, wordt het woord "maritime" vervangen door het woord « marine ». HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het ministerieel besluit van 23 september 1977 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor de bevordering van de officieren

Art. 2.In artikel 2, § 2, van het ministerieel besluit van 23 september 1977 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor de bevordering van de officieren, vervangen bij het ministerieel besluit van 23 september 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, worden de woorden « de vice-chef defensie, de inspecteur-generaal bemiddelaar, » vervangen door de woorden « de inspecteur-generaal, »;2° in het derde lid, 1°, worden de woorden « , de hoogste militaire overheid van de cel Defensie of de vice-chef defensie » vervangen door de woorden « of de hoogste militaire overheid van de cel Defensie ». HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 1995 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor de bevordering van de onderofficieren en betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités

Art. 3.In artikel 3, § 3van het ministerieel besluit van 13 december 1995 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor de bevordering van de onderofficieren en betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités, vervangen bij het ministerieel besluit van 23 september 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, worden de woorden « de vice-chef defensie, de inspecteur-generaal bemiddelaar, » vervangen door de woorden « de inspecteur-generaal, »;2° in het derde lid, 1°, worden de woorden « , de hoogste militaire overheid van de cel Defensie of de vice-chef defensie » vervangen door de woorden « of de hoogste militaire overheid van de cel Defensie ». HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/03/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003007099 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de toekenningsregels van de toelagen voor sommige werken of prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard sluiten tot vaststelling van de toelagen voor sommige werken of prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard

Art. 4.In de artikelen 2, § 3, 3, § 2, en 7, van het ministerieel besluit van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/03/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003007099 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de toekenningsregels van de toelagen voor sommige werken of prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard sluiten tot vaststelling van de toelagen voor sommige werken of prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard worden de woorden « het stafdepartement gezondheid, milieu, kwaliteit van het leven en welzijn » vervangen door de woorden « het stafdepartement well-being ».

Art. 5.In artikel 3, §§ 1 en 3, van hetzelfde besluit worden de woorden « onderstafchef welzijn » vervangen door de woorden « onderstafchef well-being ». HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/07/2005 pub. 05/08/2005 numac 2005007188 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 28 en 51 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief sluiten tot uitvoering van de artikelen 28 en 51 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier

Art. 6.In de artikelen 2 en 4, eerste lid, van het ministerieel besluit van 12 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/07/2005 pub. 05/08/2005 numac 2005007188 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 28 en 51 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief sluiten tot uitvoering van de artikelen 28 en 51 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt : « 2° voor de diensten van de chef defensie : de directeur van de particuliere staf van de chef defensie;»; b) de bepaling onder 5° wordt vervangen als volgt : « 5° voor de algemene inspectie defensie : de inspecteur-generaal.» HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007007113 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut v sluiten tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie

Art. 7.In artikel 2, zevende lid, van het ministerieel besluit van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007007113 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut v sluiten tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, vervangen bij het ministerieel besluit van 2 augustus 2007, worden de woorden »directeur van het academisch onderwijs » vervangen door het woord « commandant ». HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007007122 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair

Art. 8.In artikel 5, § 2, van het ministerieel besluit van 28 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007007122 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair, wordt het eerste lid vervangen als volgt : « Driemaandelijks maakt de korpscommandant een gedetailleerd overzicht van de kosten bedoeld in artikel 3 over aan de onderstafchef of directeur-generaal waarvan hij hiërarchisch afhangt, of, voor de diensten van de chef defensie alsook voor de diensten die niet direct afhangen van een onderstafchef of directeur-generaal, aan de directeur van de particuliere staf van de chef defensie. Deze overheden zien na of laten nazien of deze kosten opportuun en gemotiveerd zijn. » HOOFDSTUK 8. - Slotbepaling

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 6 april 2010 tot wijziging van meerdere bepalingen betreffende de structuur van het Ministerie van Landsverdediging, het statuut van de militairen, het uniform en de biotheek van Defensie.

Brussel, 12 april 2010.

P. DE CREM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^