Ministerieel Besluit van 12 augustus 2005
gepubliceerd op 21 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang. - Bericht van rechtzetting

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011385
pub.
21/09/2005
prom.
12/08/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


12 AUGUSTUS 2005. - Ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang. - Bericht van rechtzetting


In het Belgisch Staatsblad van 2 september 2005, 1e editie, blz. 38477 tot en met 38479, dient de publicatie van het bovenvermelde ministerieel besluit als nietig beschouwd te worden.

De juiste versie van dit besluit werd reeds in het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2005 - 2e editie (blz. 38016 tot en met 38018) gepubliceerd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^