Ministerieel Besluit van 12 december 2001
gepubliceerd op 31 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1984 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1977 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen en de met militairen gelijkge

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2001007316
pub.
31/01/2002
prom.
12/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1984 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1977 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen en de met militairen gelijkgestelde personen die bij de Belgische strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland in dienst zijn of daarbij op dienstreis zijn


De Minister van Landsverdediging, Gelet op het koninklijk besluit van 1 maart 1977 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen en de met militairen gelijkgestelde personen die bij de Belgische strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland in dienst zijn of daarbij op dienstreis zijn, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 september 1984 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1977 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen en de met militairen gelijkgestelde personen die in Belgische strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland in dienst zijn of daarbij op dienstreis zijn, inzonderheid op artikel 5, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 13 augustus 1985, 1 augustus 1986, 22 april 1988, 20 januari 1989, 18 december 1989, 28 november 1990, 14 oktober 1991, 21 augustus 1992, 9 november 1993, 16 november 1994, 19 december 1995, 16 november 1996, 9 oktober 1997, 1 oktober 1998, 27 september 1999 en 27 december 2000;

Gelet op het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 31 oktober 2001;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 5 van het ministerieel besluit van 24 september 1984 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1977 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen en de met militairen gelijkgestelde personen die bij de Belgische strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland in dienst zijn of daarbij op dienstreis zijn wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 5.Voor de toepassing van artikel 11, § 4, van hetzelfde besluit wordt het bedrag van de forfaitaire vergoeding voor schoolkosten voor het schooljaar 2001-2002 vastgesteld op 56 900 frank (1.410,52 euro). »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001.

Brussel, 12 december 2001.

A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^