Ministerieel Besluit van 12 december 2001
gepubliceerd op 27 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement van de Raad van Bestuur van Belgocontrol tot vaststelling op de luchthaven van Brussel-Nationaal van de betalingsmodaliteiten van de vergoedingen bedoeld in artikel 172 van de wet van 21 maart 19

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2002014263
pub.
27/02/2002
prom.
12/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


12 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement van de Raad van Bestuur van Belgocontrol tot vaststelling op de luchthaven van Brussel-Nationaal van de betalingsmodaliteiten van de vergoedingen bedoeld in artikel 172 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven


De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op de artikels 176bis en 176ter;

Gelet op het beheerscontract afgesloten op 14 augustus 1998 tussen de Belgische Staat en Belgocontrol, goedgekeurd door het koninklijk besluit van 25 augustus 1998, zoals gewijzigd door de avenant afgesloten op 21 februari 2001 tussen dezelfde partijen, goedgekeurd door het koninklijk besluit van 4 maart 2001, Besluit : Enig artikel. Het reglement van de Raad van Bestuur van Belgocontrol, opgenomen in bijlage bij dit besluit, van 3 oktober 2001 tot vaststelling op de luchthaven van Brussel-Nationaal van de betalingsmodaliteiten van de vergoedingen bedoeld in artikel 172 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wordt goedgekeurd.

Brussel, 12 december 2001.

Mevr. I. DURANT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^