Ministerieel Besluit van 12 december 2001
gepubliceerd op 25 april 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de regeringscommissaris bij de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO N.V.

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2002015053
pub.
25/04/2002
prom.
12/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de regeringscommissaris bij de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO N.V.


De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, Gelet op de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de « Belgisch Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht, inzonderheid artikel 5, Besluit :

Artikel 1.De heer Luc Langouche wordt benoemd tot regeringscommissaris die het regeringslid vertegenwoordigt dat de ontwikkelingssamenwerking onder zijn bevoegdheid heeft.

De heer Pierre Grega wordt benoemd als plaatsvervanger van deze regeringscommissaris.

Art. 2.Aan de regeringscommissaris wordt een vergoeding toegekend die gelijk is aan de vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, zoals is vastgesteld door de algemene vergadering van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden. Deze vergoeding is ten laste van de vennootschap.

Wanneer de plaatsvervanger deelneemt aan de zitting zal hem de vergoeding per zitting worden toegekend.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 12 december 2001.

Brussel, 12 december 2001.

E. BOUTMANS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^