Ministerieel Besluit van 12 december 2016
gepubliceerd op 01 maart 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14 en 23 van organisatieafdelingen 15 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201164
pub.
01/03/2017
prom.
12/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201164

WAALSE OVERHEIDSDIENST


12 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14 en 23 van organisatieafdelingen 15 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op artikelen 20, 21 en 23;

Gelet op het decreet van 20 juli 2016 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 november 2016;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 33.18 van programma 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 31.13 en 31.14 van programma 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.31 van programma 23 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vereffeningskredieten ten belope van 6.466 duizend EUR overgedragen tussen programma's 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14 en 23 van organisatieafdelingen 15 en 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14 en 23 van organisatieafdelingen 15 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1ste aanpassing en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet


VaK

VeK

VaK

VeK

VaK

VeK

OA 15 12.12.02

0

15

-

- 12

0

3

OA 15 33.13.03

835

785

-

- 9

835

776

OA 15 33.18.03

488

488

-

+ 48

488

536

OA 15 41.07.03

3.759

4.510

-

- 39

3.759

4.471

OA 15 51.01.03

64

110

-

- 46

64

64

OA 15 12.04.04

216

233

-

- 21

216

212

OA 15 31.06.04

0

4

-

- 3

0

1

OA 15 31.13.04

17.176

16.500

-

+ 4.408

17.176

20.926

OA 15 31.14.04

7.000

4.200

-

+ 2.000

7.000

6.200

OA 15 31.15.04

40

250

-

- 220

40

30

OA 15 51.04.04

3.780

5.600

-

- 1.820

3.780

3.780

OA 15 51.07.04

770

1.000

-

- 230

770

770

OA 15 74.01.04

18

169

-

- 151

18

18

OA 15 74.02.04

0

14

-

- 14

0

0

OA 15 34.01.11

181

181

-

- 41

181

140

OA 15 52.03.11

345

845

-

- 403

345

442

OA 15 53.01.11

300

240

-

- 30

300

210

OA 15 01.01.12

100

100

-

- 6

100

94

OA 15 12.02.12

648

685

-

- 106

648

579

OA 15 12.03.12

1.586

2.627

-

- 590

1.586

2.037

OA 15 14.04.12

73

73

-

- 23

73

50

OA 15 33.04.12

3.630

3.630

-

- 17

3.630

3.613

OA 15 33.09.12

228

92

-

- 9

228

83

OA 15 41.02.12

380

228

-

- 43

380

185

OA 15 41.04.12

114

114

- 8

114

106

OA 15 41.06.12

300

248

-

- 7

300

241

OA 15 43.01.12

327

318

-

- 76

327

242

OA 15 43.03.12

460

70

-

- 15

460

55

OA 15 52.01.12

137

113

-

- 9

137

104

OA 15 63.01.12

921

1.477

-

- 281

921

1.196

OA 15 63.09.12

0

260

-

- 260

0

0

OA 15 63.10.12

1.204

369

-

- 369

1.204

0

OA 15 70.01.12

775

1.096

-

- 599

775

497

OA 15 71.02.12

424

56

-

- 16

424

40

OA 15 73.03.12

180

61

-

- 40

180

21

OA 15 74.06.12

345

215

-

- 65

345

150

OA 15 33.02.13

1.885

1.885

-

- 125

1.885

1.760

OA 15 33.03.13

541

627

-

- 20

541

607

OA 15 33.04.13

0

75

-

- 16

0

59

OA 15 45.01.13

440

737

-

- 537

440

200

OA 15 51.01.13

15

15

-

- 4

15

11

OA 15 12.01.14

170

270

-

- 64

170

206

OA 15 74.01.14

63

58

-

- 4

63

54

OA 18 12.31.23

0

0

-

+ 10

0

10

OA 18 33.05.23

20

34

-

- 8

20

26

OA 18 33.06.23

904

1.470

-

- 45

904

1.425

OA 18 41.01.23

0

65

-

- 65

0

0


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 december 2016.

C. LACROIX R. COLLIN


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^