Ministerieel Besluit van 12 februari 1999
gepubliceerd op 11 maart 1999
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden

bron
ministerie van financien
numac
1998003592
pub.
11/03/1999
prom.
12/02/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 1999. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden (1)


De Minister van Financiën, Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 345, § 4, eerste lid;

Gelet op het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, inzonderheid op artikel 18, § 6, eerste lid, ingevoegd door de wet van 30 maart 1994;

Gelet op het Wetboek der successierechten, inzonderheid op artikel 106, tweede lid, ingevoegd door de wet van 30 maart 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 november 1992, tot oprichting van een Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden, inzonderheid op artikel 2, § 1, vervangen door het koninklijk besluit van 4 april 1995;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 mei 1995 tot benoeming van de leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 2 september 1996 en 27 maart 1997, Besluit :

Artikel 1.De tabel van de bijlage van dit besluit vervangt de tabel van de bijlage van het ministerieel besluit van 31 mei 1995 tot benoeming van de leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 2 september 1996 en 27 maart 1997.

De personen van wie de naam is onderlijnd in de tabel van de bijlage van dit besluit worden, volgens de aanduidingen in die tabel, benoemd tot effectief lid of plaatsvervangend lid van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden ter vervanging van hun voorgangers, wier mandaat zij zullen voleindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999.

Brussel, 12 februari 1999.

J.J. VISEUR

Bijlage van het ministerieel besluit 12 februari 1999.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 12 februari 1999.

J.J. VISEUR ______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wetboek der successierechten, gecoördineerd bij koninklijk besluit nr. 308 van 31 maart 1936, Belgisch Staatsblad van 7 april 1936.

Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, gecoördineerd bij koninklijk besluit nr. 64 van 30 november 1939, Belgisch Staatsblad van 1 december 1939.

Koninklijk besluit van 9 november 1992, Belgisch Staatsblad van 25 november 1992.

Koninklijk besluit van 4 april 1995, Belgisch Staatsblad van 16 mei 1995.

Ministerieel besluit van 31 mei 1995, Belgisch Staatsblad van 30 juni 1995.

Ministerieel besluit van 2 september 1996, Belgisch Staatsblad van 4 oktober 1996.

Ministerieel besluit van 27 maart 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/03/1997 pub. 16/07/1997 numac 1997031124 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Artistieke Commissie van de Vervoersinfrastructuren sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 april 1997.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^