Ministerieel Besluit van 12 februari 2003
gepubliceerd op 02 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2003

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2003014051
pub.
02/04/2003
prom.
12/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2003


De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, Gelet op het koninklijk besluit van 12 maart 2002 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2003, inzonderheid op artikelen 1 tot en met 23;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2002 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2003, inzonderheid op artikel 1, Gelet op het koninklijk besluit van 13 januari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2002 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2003, inzonderheid op artikel 1, Besluit :

Artikel 1.De twee speciale postzegels ter waarde van respectievelijk 0,49 euro en 0,59 euro evenals het speciale blaadje ter waarde van 0,84 euro , die de uitgifte « Georges Simenon (1903-2003) » vormen, zullen vanaf 28 april 2003 verkocht worden.

Art. 2.De speciale postzegel ter waarde van 0,49 euro , die de uitgifte « De sociale samenhang » vormt, zal vanaf 27 oktober 2003 verkocht worden.

Art. 3.De drie speciale postzegels, respectievelijk ter waarde van 0,49 euro , 0,59 euro en 0,84 euro die de uitgifte « Hulde aan Koning Boudewijn en aan Koning Albert II » vormen, zullen vanaf 9 augustus 2003 verkocht worden.

Art. 4.De Gedelegeerd Bestuurder van De Post is met de uitvoering van dit besluit belast.

Brussel, 12 februari 2003.

R. DAEMS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^