Ministerieel Besluit van 12 februari 2003
gepubliceerd op 28 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2003022153
pub.
28/02/2003
prom.
12/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juni 1993, 8 november 1995, 12 maart 1997, 11 april 1999 en 15 oktober 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/10/2001 pub. 13/12/2001 numac 2001022760 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in het beheer van gezondheidsgegevens sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in het beheer van gezondheidsgegevens, evenals voor stagemeesters en stagediensten in het beheer van gezondheidsgegevens, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot lid van de Franstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in het beheer van gezondheidsgegevens : 1° op de voordracht van de faculteiten van geneeskunde, de volgende artsen : Lejeune, Philippe, Merbes-le-Château; Melot, Christian, Vorst;

Roger France, Francis, Ukkel;

Beguin, Claire, Ottignies;

Jacquemin, Denise, Seraing;

Gillet, Pierre, Neupré; 2° op de voordracht van hun beroepsvereniging, de volgende artsen : Bosson, Danielle, Halle; Corbeel, Louis, Waver;

De Roose, Marc, Jette;

Minon, Jean-Marc, Luik;

Rutten, Patrick, Offagne;

Stillemans, Christiane, Floreffe.

Art. 2.Worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in het beheer van gezondheidsgegevens : 1° op de voordracht van de faculteiten van geneeskunde, de volgende artsen : Bossaert, Leo, Boechout; Luyten, Leon, Duffel;

De Backer, Gui, Sint-Martens-Latem;

Praet, Marleen, Gent;

Van Den Bosch, Bart, Lubbeek;

Vleugels, Arthur, Lubbeek;

Schots, Jan, Antwerpen;

Marichal, Myriam, Borchtlombeek; 2° op de voordracht van hun beroepsvereniging, de volgende artsen : De Moor, Georges, Heusden; Heirman, Peter, Diepenbeek;

Heylen, René, Genk;

Sieben, Guido, Gent;

Vandewalle, Christina, Zoersel;

Meuser, Anne, Boechout;

Boeckxstaens, Christiane, Boutersem;

De Schouwer, Pieter, Brecht.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 12 februari 2003.

J. TAVERNIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^