Ministerieel Besluit van 12 februari 2003
gepubliceerd op 14 maart 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 8 december 2001 tot erkenning van een interprofessionele organisatie belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeri

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2003200356
pub.
14/03/2003
prom.
12/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 8 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001016397 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen daarvan sluiten tot erkenning van een interprofessionele organisatie belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeringsbesluiten daarvan


De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, laatst gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende het klasseren van geslachte varkens, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 juni 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 1992 houdende vaststelling van het indelingsschema van geslachte volwassen runderen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 juni 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999016173 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende het klasseren van geslachte varkens sluiten betreffende het klasseren van geslachte varkens, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 juni 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 januari 1992 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 26 september 1997, 22 november 1999 en 29 juni 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001016397 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen daarvan sluiten tot erkenning van een interprofessioneel organisme belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen daarvan;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het niet realistisch is te veronderstellen dat de Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch Vlees v.z.w. (I.V.B.), de interprofessionele organisatie belast met de neutrale classificatie van de geslachte varkens en van de geslachte volwassen runderen, op korte termijn alsnog een volledige classificatie kan realiseren;

Overwegende dat met de representatieve vertegenwoordigers van de organisaties van de slachthuizen en de producenten een nieuwe organisatie van karkasclassificatie is uitgewerkt waarbij aan I.V.B. de opdracht tot het klasseren van de geslachte varkens en de geslachte volwassen runderen wordt ontnomen, Besluit :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 8 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001016397 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen daarvan sluiten tot erkenning van een interprofessioneel organisme belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen daarvan wordt opgeheven in het Vlaamse Gewest.

Artikel 2 . Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Brussel, 12 februari 2003.

V. DUA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^