Ministerieel Besluit van 12 februari 2009
gepubliceerd op 05 maart 2009
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor Dierenwelzijn

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024062
pub.
05/03/2009
prom.
12/02/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2009. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor Dierenwelzijn


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 31, gewijzigd bij de programmawet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2008 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn, de artikelen 3 en 4, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van de Raad voor Dierenwelzijn : 1° als vertegenwoordiger van de VZW « Nationale Raad voor Dierenbescherming » : De heer Marc BOUSSY;2° als vertegenwoordiger van de VZW « Nationale Vereniging voor Dierenbescherming » : De heer Georges POTELLE;3° als vertegenwoordiger van de VZW « GAIA » : De heer Michel VANDENBOSCH;4° als vertegenwoordiger van de VZW « Animaux en Péril » : De heer Jean-Marc MONTEGNIES;5° als vertegenwoordiger van de VZW « Eurogroup for Animals » : Mevr.Sonja VAN TICHELEN; 6° als vertegenwoordiger van de VZW « Belgische Beroepsfederatie van Handelaars in Vogels, Gezelschapsdieren en Toebehoren » (ANDIBEL) : De heer Léonard MONAMI;7° als vertegenwoordiger van de VZW « Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers » : De heer Roger VANLOOK;8° als vertegenwoordiger van de VZW « Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus » : De heer Fred DENAYER;9° als vertegenwoordiger van de VZW « Fédération wallonne pour l'Agriculture » : De heer Alain DE BRUYN;10° als vertegenwoordiger van VZW « Boerenbond » : De heer Erik MIJTEN;11° als vertegenwoordiger van het « Onderzoeks en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties » (OIVO) : Mevr.Katelijne DE RIDDER; 12° als vertegenwoordiger van de « Stichting Prins Laurent » : Mevr.Janine DELRUELLE; 13° als vertegenwoordiger van de « Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen » : De heer Thierry TRAMASURE.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Raad voor Dierenwelzijn : 1° als vertegenwoordiger van de VZW « Nationale Raad voor Dierenbescherming » : Mevr.Marleen ELSEN; 2° als vertegenwoordiger van de VZW « Nationale Vereniging voor Dierenbescherming » : De heer Guy ADANT;3° als vertegenwoordiger van de VZW « GAIA » : Mevr.Ann DE GREEF; 4° als vertegenwoordiger van de VZW « Animaux en Péril » : Mevr.Véronique GOETHALS; 5° als vertegenwoordiger van de VZW « Eurogroup for Animals » : Mevr.Véronique SCHMIT; 6° als vertegenwoordiger van de VZW « Belgische Beroepsfederatie van Handelaars in Vogels, Gezelschapsdieren en Toebehoren » (ANDIBEL) : De heer Jean-Paul SMETS;7° als vertegenwoordiger van de VZW « Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers » : Mevr.Sonja SAUWENS; 8° als vertegenwoordiger van de VZW « Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus » : De heer Joël VANLERBERGHE;9° als vertegenwoordiger van de VZW « Fédération wallonne pour l'Agriculture » : Mevr.Marie-Laurence SEMAILLE; 10° als vertegenwoordiger van VZW « Boerenbond » : De heer Bert BOHEN;11° als vertegenwoordiger van het « Onderzoeks en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties » (OIVO) : Mevr.Caroline DESCARTES; 12° als vertegenwoordiger van de « Stichting Prins Laurent » : De heer Edgar KESTELOOT;13° als vertegenwoordiger van de « Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen » : Mevr.Haldegonde LIEVENS.

Art. 3.Worden benoemd als wetenschappelijke deskundigen en leden van de stuurgroep : Mevr. Claire DIEDERICH;

De heer Frank GASTHUYS;

De heer Rony GEERS;

Mevr. Marie-Claude HUYNEN;

De heer Dirk LIPS.

Art. 4.De heer Dirk LIPS wordt benoemd tot voorzitter van de Raad voor Dierenwelzijn. Mevr. Claire DIEDERICH wordt benoemd tot ondervoorzitter van de Raad.

Brussel, 12 februari 2009.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^