Ministerieel Besluit van 12 februari 2020
gepubliceerd op 18 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020040332
pub.
18/02/2020
prom.
12/02/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020040332

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


12 FEBRUARI 2020. - Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel


De Minister van Economie en Consumenten, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XVII.39, vierde lid, 2°, ingevoegd bij de wet van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018011728 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de vordering tot collectief herstel tot K.M.O.`s betreft, van het Wetboek van economisch recht sluiten;

Overwegende dat aan de voorwaarden van artikel XVII.39, vierde lid, 2°, is voldaan, Besluit : Enig artikel. Het "Verbond van Belgische Ondernemingen", afgekort "VBO", met ondernemingsnummer 0476.519.923, wordt erkend om te kunnen optreden als groepsvertegenwoordiger van kmo's in een rechtsvordering tot collectief herstel van schade geleden door zijn leden.

Brussel, 12 februari 2020.

N. MUYLLE


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^