Ministerieel Besluit van 12 januari 2001
gepubliceerd op 09 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022024
pub.
09/02/2001
prom.
12/01/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 JANUARI 2001. - Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op de artikelen 87, 88, 93, 94, derde lid, 97 en 99;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 december 2000 houdende vaststelling van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen voor het dienstjaar 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget en de onderscheiden bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van de verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 april 1987, 11 augustus 1987, 7 november 1988, 12 oktober 1989, 20 december 1989, 23 juni 1990, 10 juli 1990, 28 november 1990, 26 februari 1991, 20 maart 1991, 10 april 1991, 20 november 1991, 21 november 1991, 19 oktober 1992, 30 oktober 1992, 30 december 1993, 23 juni 1994, 19 juli 1994, 28 december 1994, 27 december 1995, 30 december 1996, 8 september 1997, 10 december 1997, 29 december 1997, 26 augustus 1998, 30 december 1998, 24 maart 1999, 15 juni 1999, 22 juni 1999, 23 december 1999, 25 september 2000 en 12 januari 2001;

Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling Financiering, gegeven op 26 september 2000, 19 oktober 2000 en 26 oktober 2000;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 november 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 15 december 2000;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd, enerzijds, door de noodzaak de beheerders te informeren voor de 1 januari 2001 over de van toepassing zijnde regels in 2001 en opdat de voorziene maatregelen met effect op 1 januari 2001 zouden kunnen uitgevoerd worden zonder dat het nodig is dit te doen met retroactief effect en, anderzijds, doordat het materieel onmogelijk is de bovenvermelde verplichtingen te respecteren aangezien het huidig besluit niet genomen kan worden zonder het nemen van het koninklijk besluit houdende vaststelling voor het dienstjaar 2001 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen bepaalt; dat dit laatste besluit is goedgekeurd door de Ministerraad van 22 november 2000;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 22 december 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De bepalingen van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget en de onderscheiden bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van de verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 april 1987, 11 augustus 1987, 7 november 1988, 12 oktober 1989, 20 december 1989, 23 juni 1990, 10 juli 1990, 28 november 1990, 26 februari 1991, 20 maart 1991, 10 april 1991, 20 november 1991, 21 november 1991, 19 oktober 1992, 30 oktober 1992, 30 december 1993, 23 juni 1994, 19 juli 1994, 28 december 1994, 27 december 1995, 30 december 1996, 8 september 1997, 10 december 1997, 29 december 1997, 26 augustus 1998, 30 december 1998,24 maart 1999, 15 juni 1999, 22 juni 1999, 23 december 1999, 25 september 2000 en 12 januari 2001 worden, voor het dienstjaar 2001, geconcretiseerd door en aangevuld met de bepalingen van dit besluit.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt bedoeld met : 1° "het koninklijk besluit van 30 juli 1986" : het koninklijk besluit van 30 juli 1986 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1966 tot bepaling van het percentage van de toelagen voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van ziekenhuizen en van zekere voorwaarden waaronder ze worden verleend;2° "het ministerieel besluit van 2 augustus 1986" : het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget en de onderscheiden bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van de verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 april 1987, 11 augustus 1987, 7 november 1988, 12 oktober 1989, 20 december 1989, 23 juni 1990, 10 juli 1990, 28 november 1990, 26 februari 1991, 20 maart 1991, 10 april 1991, 20 november 1991, 19 oktober 1992, 30 oktober 1992, 30 december 1993, 23 juni 1994, 19 juli 1994, 28 december 1994, 27 december 1995, 30 december 1996, 8 september 1997, 10 december 1997, 29 december 1997, 26 augustus 1998, 30 december 1998, 24 maart 1999, 15 juni 1999, 22 juni 1999, 23 december 1999, 25 september 2000 en 12 januari 2001;3° "het ministerieel besluit van 2 mei 1995" : het ministerieel besluit van 2 mei 1995 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 1994 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1995, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten;4° "het ministerieel besluit van 27 december 1995" : het ministerieel besluit van 27 december 1995 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1996, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten;5° "het ministerieel besluit van 29 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022929 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten" : het ministerieel besluit van 29 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022929 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten;6° "het ministerieel besluit van 27 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998022445 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1997 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van fin sluiten" : het ministerieel besluit van 27 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998022445 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1997 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van fin sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022929 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten;7° "het ministerieel besluit van 30 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/12/1998 pub. 28/01/1999 numac 1998022762 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1999, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten" : het ministerieel besluit van 30 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/12/1998 pub. 28/01/1999 numac 1998022762 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1999, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1999, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten;8° "het ministeriel besluit van 23 december 1999" : het ministeriel besluit van 23 december 1999 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2000, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten;9° "het ministerieel besluit van 31 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/05/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000022481 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 6, § 2, van het ministerieel besluit van 23 december 1999 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2000, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpl sluiten" : het ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 6, §2, van het ministerieel besluit van 23 december 1999 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2000, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten. HOOFDSTUK II. - Vaststelling van het budget Afdeling 1. - Deel A van het budget voor alle ziekenhuizen

Onderafdeling 1. - Onderdeel A1 van het budget

Art. 3.§ 1. Het percentage bedoeld in artikel 16, § 2, van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 kan, volgens nader te bepalen regels, op 70 % gebracht worden ingeval van toepassing van het koninklijk besluit van 30 juli 1986. § 2. Een bedrag van 5 frank per verpleegdag, om de investeringslasten van het ziekenhuis te dekken, die voortkomen uit de invoering van de SIS-kaart en de informaticaproblemen met betrekking van de overgang van het jaar 2000 blijft behouden in het dienstjaar 2001.

Onderafdeling 2. - Onderdeel A2 van het budget

Art. 4.Het in artikel 21, § 2, van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 bedoelde intrestvoet wordt op 5,80 % vastgesteld.

Onderafdeling 3. - Onderdeel A3 van het budget

Art. 5.Het bedrag van de niet-geïndexeerde algemene lasten zoals bedoeld in artikel 22 van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 is gelijk aan nul voor het jaar 2001. Afdeling 2. - Deel B van het budget

Onderafdeling 1 Algemene ziekenhuizen behalve deze erkend onder index Sp Rubriek 1. - Onderdeel B1 van het budget

Art. 6.Om onderdeel B1 van het budget van financiële middelen vast te stellen wordt het dienstjaar 1998 weerhouden voor de toepassing van het artikel 34, 3e bewerking en het dienstjaar 1994 voor de toepassing van artikel 34, 4e bewerking, van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986.

Art. 7.Een bedrag van 2 frank per dag toegekend om de toetredingskosten tot de Confederatie van de non-profit sector of een gelijkwaardige organisatie voor de openbare sector te dekken, wordt behouden voor het dienstjaar 2001.

Rubriek 2. - Onderdeel B2 van het budget

Art. 8.§ 1. Om onderdeel B2 van het budget van financiële middelen vast te stellen wordt het dienstjaar 1994 weerhouden voor de toepassing van de artikelen 42, § 9, en 43, § 3, 1° en 2°, c) en d), het dienstjaar 1998 voor de toepassing van de artikelen 42, § 8, 43, § 2, 2°, a), 3°, en 43, § 3, 2°, a.2) en a.4), van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986. § 2. Het dienstjaar 1998 is het referentiejaar voor de toepassing van de bepalingen vermeld in de bijlage 3 en in punt 2 van de bijlage 9 van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986.

Art. 9.De bedragen en voorwaarden, verbonden aan hun toekenning en toegekend in toepassing van artikel 1 van het ministerieel besluit van 2 mei 1995, artikel 8, § 1, van het ministerieel besluit van 29 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022929 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten, artikel 1 van het ministerieel besluit van 30 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/12/1998 pub. 28/01/1999 numac 1998022762 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1999, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten en artikelen 8 en 9bis van het ministerieel besluit van 30 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/12/1998 pub. 28/01/1999 numac 1998022762 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1999, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken sluiten, artikel 8 van het ministerieel besluit van 23 december 1999 en artikel 2 van het ministerieel besluit van 29 september 2000, blijven toegekend voor het dienstjaar 2001.

Art. 10.Teneinde de kosten voortvloeiend uit het verbod tot hersterilisatie van medisch materiaal ten laste te nemen, wordt onderdeel B2 van het budget van financiële middelen verhoogd met een bedrag berekend als volgt : Het hiervoor beschikbaar nationaal budget wordt verdeeld tussen de ziekenhuizen op basis van het aantal chirurgische ingrepen, uitgevoerd in ieder ziekenhuis tijdens het dienstjaar 1998 en waarvan de lijst van de nomenclatuurnummers bepaald zal worden door de minister die de verpleegdagprijs onder zijn bevoegdheid heeft.

Rubriek 3. - Onderdeel B4 van het budget

Art. 11.§ 1. Onverminderd artikel 48, §§ 6, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 25 en 28, van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986, wordt het Onderdeel B4 van het budget van financiële middelen op de waarde per 31 december 2000 vastgesteld.

Voor de toepassing van de bepalingen van artikel 48, § 16, a), van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 wordt het dienstjaar 1998 weerhouden. § 2. Teneinde de kosten betreffende de toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 maart 2000, ter uitvoering van de artikels 30, 39, § 1 en § 4, alinea 2, 40, alinea 2, 41, 43, alinea 2 en 47, § 1, alinea 5, en § 5, alinea 2 van de wet van 24 december 1999 met het oog op de bevordering van de werkgelegenheid ten laste te nemen, zal de vroeger toegekende financiering voor de RVA-stagiairs herzien worden voor het dienstjaar 2001 op basis van de reële kosten van de overeenkomsten van eerste tewerkstelling waarvan het aantal beperkt is, in het voorkomend geval, tot 1,8 % van het effectief, uitgedrukt in voltijdse equivalenten per 30 juni van het vorige jaar.

Rubriek 4. - Onderdeel B5 van het budget

Art. 12.Het Onderdeel B5 van het budget van financiële middelen wordt vastgesteld op zijn waarde per 31 december 2000.

Rubriek 5. - Onderdeel B6 van het budget

Art. 13.Het Onderdeel B6 van het budget van financiële middelen wordt vastgesteld op zijn waarde per 31 december 2000.

Onderdeel B6 wordt echter, vanaf 31 oktober 2001, verhoogd teneinde rekening te houden met de kosten voortvloeiend uit de verhoging met 1 % van de weddeschalen, met een bedrag gelijk aan dit voortvloeiend aan 100 % uit een gelijkaardige vroegere maatregel en aangepast aan de index van de consumptieprijzen.

Rubriek 6. - Gemeenschappelijke bepalingen voor Deel B met uitzondering van onderdeel B6

Art. 14.Het in punt 5 van de bijlage 4 bij het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 bedoelde percentage wordt op 0 % vastgesteld.

Art. 15.§ 1. Deel B met uitzondering van B6 van het budget van financiële middelen wordt verhoogd met 0,39 % om rekening te houden met de kosten verbonden aan de evolutie van de weddeschalen in functie van de weddeanciënniteit van het personeel. § 2. Deel B, met uitzondering van B6, van het budget van financiële middelen wordt op 1 oktober 2001 verhoogd met 0,94 % teneinde rekening te houden met de verhoging met 1 % van de weddeschalen.

Onderafdeling 2 Ziekenhuizen en diensten erkend onder kenletter Sp Rubriek 1. - Onderdelen B1 en B2 van het budget

Art. 16.§ 1. De Onderdelen B1 en B2 van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en diensten erkend onder kenletter Sp, worden vastgesteld op de bedragen overeenkomend met hun waarde per 31 december 2000. § 2. Het Onderdeel B2 van de ziekenhuizen en diensten erkend onder kenletter Sp, met uitzondering van de Sp - bedden palliatieve zorg, en voortkomend uit de reconversie van bedden erkend onder kenletter V en waarvan de capaciteit per specialiteit lager is dan 30 bedden, wordt verhoogd met 2 650 000 BEF voor iedere betreffende specialiteit met de bedoeling middelen toe te kennen voor het verzekeren van een optimale tenlasteneming van de patiënten, rekening houdend met de eisen van de verpleegkundige permanentie.

Art. 17.De bepalingen onder artikel 7 van dit besluit zijn toepasselijk voor de ziekenhuizen en diensten erkend onder index Sp.

Rubriek 2. - Onderdeel B4 van het budget

Art. 18.§ 1. Onverminderd artikel 48, §§ 6, 16, 17 en 23, van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986, wordt Onderdeel B4 van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en diensten erkend onder kenletter Sp, vastgesteld op een bedrag dat overeenstemt met zijn waarde per 31 december 2000. § 2. De bepalingen van artikel 11, § 2, zijn eveneens van toepassing voor de Sp-diensten.

Rubriek 3. - Onderdeel B5 van het budget

Art. 19.Het Onderdeel B5 van het budget van financiële middelen wordt vastgesteld op zijn waarde per 31 december 2000.

Rubriek 4. - Onderdeel B6 van het budget

Art. 20.De bepalingen van artikel 13 van dit besluit zijn eveneens van toepassing op de Sp-diensten.

Rubriek 5. - Gemeenschappelijke bepalingen voor Deel B met uitzondering van onderdeel B6

Art. 21.De bepalingen van artikel 15 van dit besluit zijn eveneens van toepassing voor de Sp-diensten.

Onderafdeling 3. - Psychiatrische ziekenhuizen Rubriek 1. - Onderdeel B1 van het budget

Art. 22.Het onderdeel B1 van het budget van financiële middelen van de psychiatrische ziekenhuizen wordt vastgesteld op zijn waarde per 31 december 2000.

Art. 23.De bepalingen onder artikel 7 van dit besluit zijn eveneens van toepassing voor de psychiatrische ziekenhuizen.

Rubriek 2. - Onderdeel B2 van het budget

Art. 24.Het onderdeel B2 van het budget van financiële middelen van de psychiatrische ziekenhuizen wordt vastgesteld op een bedrag overeenstemmend met zijn waarde per 31 december 2000.

Rubriek 3. - Onderdeel B4 van het budget

Art. 25.§ 1. Onverminderd artikel 48, §§ 2, 16, 23 en 27, wordt onderdeel B4 van het budget van financiële middelen van de psychiatrische ziekenhuizen vastgesteld op een bedrag dat overeenstemt met zijn waarde per 31 december 2000. § 2. De bepalingen van artikel 11, § 2, zijn eveneens van toepassing voor de psychiatrische ziekenhuizen.

Rubriek 4. - Onderdeel B5 van het budget

Art. 26.Het onderdeel B5 van het budget van financiële middelen wordt vastgesteld op zijn waarde per 31 december 2000.

Rubriek 5. - Onderdeel B6 van het budget

Art. 27.De bepalingen van artikel 13 van dit besluit zijn eveneens van toepassing voor de psychiatrische ziekenhuizen.

Rubriek 6. - Gemeenschappelijke bepalingen voor Deel B met uitzondering van onderdeel B6

Art. 28.De bepalingen van artikel 15 van dit besluit zijn eveneens van toepassing voor de psychiatrische ziekenhuizen. HOOFDSTUK III. - Vaststelling van het quotum van verpleegdagen

Art. 29.Het quotum van de verpleegdagen wordt voor de algemene ziekenhuizen vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986.

Art. 30.Voor de psychiatrische ziekenhuizen wordt het quotum van verpleegdagen vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 54 van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986. HOOFDSTUK IV. - Diverse bepalingen

Art. 31.Het beschikbaar bedrag zoals bedoeld in artikel 48, § 25, van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 wordt vastgesteld voor dienstjaar 2001 op 107,4 miljoen frank.

Art. 32.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2001.

Gegeven te Brussel, 12 januari 2001.

F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^