Ministerieel Besluit van 12 januari 2007
gepubliceerd op 31 januari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007022086
pub.
31/01/2007
prom.
12/01/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 JANUARI 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997016243 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot sluiten houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot vergoeding van de informaticakosten die dit Instituut voor hen heeft gemaakt


De Minister van Middenstand, Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op artikel 20, § 4bis, ingevoegd bij de wet van 20 december 1995 houdende sociale bepalingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997016243 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot sluiten houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot vergoeding van de informaticakosten die dit Instituut voor hen heeft gemaakt, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 23 september 1998, 3 december 1999, 29 oktober 2001, 7 oktober 2002, 16 april 2003, 17 maart 2004, 14 januari 2005 en 13 januari 2006, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3 van het ministerieel besluit van 31 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997016243 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot sluiten houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot vergoeding van de informaticakosten die dit Instituut voor hen heeft gemaakt, wordt het bedrag van "70 frank" vervangen door het bedrag "1,74 EUR" en worden de woorden "voor de jaren 1997 tot en met 2006" vervangen door de woorden "voor de jaren 1997 tot en met 2010".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007.

Brussel, 12 januari 2007.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^