Ministerieel Besluit van 12 januari 2015
gepubliceerd op 26 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitstel van de uiterste indieningsdatum van een steunaanvraag voor de maatregel teelt van vlinderbloemigen

bron
vlaamse overheid
numac
2015035077
pub.
26/01/2015
prom.
12/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


12 JANUARI 2015. - Ministerieel besluit tot uitstel van de uiterste indieningsdatum van een steunaanvraag voor de maatregel teelt van vlinderbloemigen


De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 9, tweede lid, en artikel 10, § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieu- en klimaatmaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020, artikel 12, § 1, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 november 2014;

Gelet op advies 56.820/3 van de Raad van State, gegeven op 10 december 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Besluit : Enig artikel. Ter uitvoering van artikel 12, § 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieu- en klimaatmaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020 wordt de uiterste datum voor indiening van een steunaanvraag voor de maatregel teelt van vlinderbloemigen, vermeld in artikel 2, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit, uitgesteld naar 6 februari 2015 voor verbintenissen die starten op 1 januari 2015.

Brussel, 12 januari 2015.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^