Ministerieel Besluit van 12 juli 2000
gepubliceerd op 29 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen

bron
ministerie van justitie
numac
2000009701
pub.
29/07/2000
prom.
12/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


12 JULI 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen;

Overwegende dat de benaming van de strafinrichting van Wortel nog steeds « Rijksweldadigheidskolonie » is;

Overwegende dat de naam « Rijksweldadigheidskolonie » rechtstreeks verbonden is met de landloperij; dat de wet van 27 november 1891 tot beteugeling van de landloperij en de bedelarij werd afgeschaft vanaf 1 maart 1993;

Overwegende dat de inrichting van Wortel een nieuwe bestemming heeft gekregen, met name het opsluiten van veroordeelden tot een vrijheidsstraf; dat het dus gepast is de naam « Rijksweldadigheidskolonie » te wijzigen in strafinrichting, Besluit : Enig artikel. In artikel 1, lid 3, van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen, wordt het woord « Rijksweldadigheidskolonie » vervangen door het woord « strafinrichting ».

Brussel, 12 juli 2000.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^