Ministerieel Besluit van 12 juni 2001
gepubliceerd op 10 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende toepassingsmodaliteiten voor het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2000 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw worden verleend

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027389
pub.
10/07/2001
prom.
12/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 JUNI 2001. - Ministerieel besluit houdende toepassingsmodaliteiten voor het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2000 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw worden verleend


De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2000 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw worden verleend;

Gelet op de verordening (EG) nr. 672/2001 van de Commissie van 2 april 2001 tot wijziging van de verordening (EG) nr. 1750/1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de hangende dossiers betreffende de bedreigde plaatselijke rassen zo spoedig mogelijk moeten worden behandeld, Besluit :

Artikel 1.De rassen "gemengd Wit-Blauw", "Ardenner" en "Belgisch Trekpaard" worden toegevoegd aan de lijst van de bedreigde plaatselijke rassen opgenomen in methode 5 van bijlage I bij het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2000 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw worden verleend.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag na die waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Het is toepasselijk op de verbintenisaanvragen ingediend tussen 31 juli 1999 en 31 december 2001.

J. HAPPART

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^