Ministerieel Besluit van 12 juni 2003
gepubliceerd op 27 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011381
pub.
27/06/2003
prom.
12/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


12 JUNI 2003. - Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket


De Minister belast met Middenstand, Gelet op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, inzonderheid op de artikelen 45 en 46;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003011336 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten sluiten tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten;

Gelet op de aanvraag van 20 maart 2003, ingediend door de vereniging zonder winstoogmerk EUNOMIA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kortenberglaan 71/4, en de overige stukken van het dossier;

Overwegende dat de bovenvermelde vereniging heeft aangetoond dat ze voldoet aan de vereiste voorwaarden, Besluit : Enig artikel. De vereniging zonder winstoogmerk EUNOMIA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kortenberglaan 71/4, wordt erkend als ondernemingsloket.

Ze heeft de volgende vestigingseenheden : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Brussel, 12 juni 2003.

R. DAEMS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^