Ministerieel Besluit van 12 juni 2003
gepubliceerd op 19 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2003022723
pub.
19/06/2003
prom.
12/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 JUNI 2003. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/03/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995, 23 maart 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1994 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de aviaire influenza en de ziekte van Newcastle;

Gelet op Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/03/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 2 april 2003, 4 april 2003, 9 april 2003, 29 april 2003, 9 mei 2003 en 26 mei 2003;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat het onontbeerlijk is de sanitaire maatregelen aan te passen aan de evolutie van de toestand wat aviaire influenza betreft, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, punt 4, van het ministerieel besluit van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/03/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza worden de woorden « in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen » vervangen door de woorden « in het deel van de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen ten westen van de Rijn ».

Art. 2.In hetzelfde artikel 2 worden de punten 5 en 6 opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 13 juni 2003.

Brussel, 12 juni 2003.

Voor de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, afwezig, De Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid, belast met Mobiliteit en Vervoer, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^