Ministerieel Besluit van 12 juni 2017
gepubliceerd op 21 juni 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017202864
pub.
21/06/2017
prom.
12/06/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017202864

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


12 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (1)


De Minister van Werk, Gelet op de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, inzonderheid op artikel 42, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 17 mei 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 32, § 2, eerste lid, 33, § 2, derde lid, 34, 39, § 4, tweede lid, en § 5, tweede lid, 42, § 2, 46, eerste lid, 47, § 4, eerste en vierde lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, inzonderheid op artikel 10, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 januari 2002 en van 21 januari 2004 en 19 mei 2010;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de risicogroepen van 15 december 2016;

Gelet op de aanvraag en het advies van het paritair comité 140.00 van 15 december 2016;

Gelet op het voorstel van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gedaan op 20 april 2017;

BESLUIT :

Artikel 1.- De werkgevers die een taxionderneming of een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten die ressorteren onder de bevoegdheid van het paritair comité voor het vervoer en de logistiek worden volledig vrijgesteld van de verplichting nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Art. 2.- Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Brussel, 12 juni 2017.

K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wet van 24 december 1999, Belgisch Staatsblad van 27 januari 2000; Wet van 22 december 2003, Belgische Staatsblad van 31 december 2003;

Wet van 17 mei 2007, Belgisch Staatsblad van 19 juni 2007;

Koninklijk besluit van 30 maart 2000, Belgisch Staatsblad van 31 maart 2000;

Koninklijk besluit van 21 januari 2002, Belgisch Staatsblad van 7 februari 2002;

Koninklijk besluit van 21 januari 2004, Belgisch Staatsblad van 3 februari 2004;

Koninklijk besluit van 19 mei 2010, Belgisch Staatsblad van 31 mei 2010.


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^