Ministerieel Besluit van 12 maart 2003
gepubliceerd op 01 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 13 van organisatieafdeling 11 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003027520
pub.
01/07/2003
prom.
12/03/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 MAART 2003. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 13 van organisatieafdeling 11 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003


De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 19 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 maart 2003;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 41.04 van programma 08 van organisatieafdeling 11, naar basisallocaties 33.34 en 41.34 van programma 13 van dezelfde organisatieafdeling, dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 52.32 en 61.32 van programma 13 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 12 april 2001, 27 maart 2002, 8 mei 2002, 16 mei 2002, 23 mei 2002, 13 juni 2002, 18 juli 2002, 12 september 2002, 7 november 2002 en van 12 en 19 december 2002 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van INTERREG III A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen - Frans-Waals deel en Drieledig deel, in het kader van EUREGIO Maas-Rijn, in het kader van URBAN Sambreville (2000-2006), in het kader van Doelstelling 1 - Henegouwen Phasing-out (2000-2005) en (2000-2006), in het kader van Stedelijke Doelstelling 2 (2000-2006), en, in het kader van Landelijke Doelstelling 2 (2000-2006) en Phasing-out (2000-2005), namelijk, de volgende dossiers (titels, codificaties en begunstigden van de medegefinancierde projecten) : INTERREG III A Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen (IFF);

Hoofdlijn 1 : De toenadering tussen de bevolkingen en de ontwikkeling van de grensoverschrijdende diensten bevorderen;

Maatregel 1.2 : De integratie van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en de sociale integratie bevorderen;

Operators, titels en codificaties van de medegefinancierde projecten;

Frans-Waals deel;

CPE - PSFB . . . . . E IFF 1 10200 0001 9;

CPE - Trans-Plan . . . . . E IFF 1 10200 0002 9;

FOREm - Famas . . . . . E IFF 1 10200 0003 9;

IFPME Epicuriale . . . . . E IFF 1 10200 0004 9;

V.Z.W. Lire et écrire Charleroi - FORBATIC . . . . . E IFF 1 10200 0005 9;

V.Z.W. Lire et écrire en Hainaut Occidental - FORBATIC . . . . . E IFF 1 10200 0006 9;

V.Z.W. Lire et écrire Centre Mons Borinage - FORBATIC . . . . . E IFF 1 10200 0007 9;

V.Z.W. Lire et écrire Luxembourg - FORBATIC . . . . . E IFF 1 10200 0008 9;

V.Z.W. Lire et écrire Dinant - FORBATIC . . . . . E IFF 1 10200 0009 9;

FUNOC . . . . . E IFF 1 10200 0010 9;

CETE « 2RFI » . . . . . E IFF 1 10200 0011 9;

CIFOP « 2RFI » . . . . . E IFF 1 10200 0012 9;

FUSAGX - Emballement Conditionnement et Qualité . . . . . E IFF 1 10200 0002 9;

FOREm - Développement des relations transfrontalières . . . . . E IFF 1 10200 0003 9;

FOREm - Mediagraf . . . . . E IFF 1 10200 0004 9;

FOREm - Translog . . . . . E IFF 1 10200 0005 9;

V.Z.W. Techno méca - Visioplast . . . . . E IFF 1 102FW EE14 9;

V.Z.W. Cpe Hainaut-Namur . . . . . E IFF 1 102FW EE01 9;

FOREm - Cepegra - Mediagraf 2 . . . . . E IFF 1 102FW EE12 9;

FOREm - Développement des relations transfrontalières . . . . . E IFF 1 102FW EE15 9;

FOREm - Eurowood . . . . . E IFF 1 102FW EE16 9;

Driedelig Deel Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

FOREm - Transparence . . . . . E IFF 1 10200 0001 9;

V.Z.W. U.P.T.I. . . . . . E IFF 1 102TR EE02 9;

V.Z.W. Febeltex - Influtex . . . . . E IFF 1 102TR EE02 9;

V.Z.W. CEFRET - Influtex . . . . . E IFF 1 102TR EE02 9;

FOREm - Influtex . . . . . E IFF 1 102TR EE02 9;

Euregio Maas-Rijn (IEU);

Hoofdlijn 4 : Ontwikkeling en herwaardering van human resources;

Maatregel 4.2 : Onderwijs en beroepsopleiding;

Operator, titel en codificatie van het medegefinancierde project;

FOREm - Proqua : . . . . . E IEU 1 40200 0001 9;

URBAN Sambreville (2000-2006);

Hoofdlijn 2 : Herwaardering van human resources en verbetering van beroepsbekwaamheden;

Maatregel 2.2 : Wederinschakeling van jonge werklozen;

Operator, titel en codificatie van het medegefinancierde project;

V.Z.W. Sambr'elle - Passeport formation . . . . . E URB 1 20200 0001 9;

Phasing Out van Doelstelling 1 - Henegouwen (2000-2006) - (1e oproep);

Hoofdlijn 2 : De groei polariseren door de kenniseconomie;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuur die de aanpassing van de kwalificatie aan nieuwe technologieën beoogt;

Operators, titels en codificaties van de medegefinancierde projecten;

FOREm - Cepegra . . . . . E P1A 1 20401 0001 9;

FOREm - Multimatériaux . . . . . E P1A 1 20401 0002 9;

FOREm - Hainaut-Logistique . . . . . E P1A 1 20401 0003 9;

FOREm - Management . . . . . E P1A 1 20401 0004 9;

FOREm - Peinture industrielle . . . . . E P1A 1 20401 0005 9;

V.Z.W. Technocité . . . . . E P1A 1 20401 0006 9;

Stedelijke Doelstelling 2 (2000-2006) (1e oproep);

Hoofdlijn 2 : Aansluiting op de kennismaatschappij;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren die de aanpassing van de kwalificatie aan nieuwe technologieën beogen;

Operators, titels en codificaties van de medegefinancierde projecten;

FOREm - Formalim . . . . . E 2UR 1 20401 0002 9;

IFPME - Métiers de bouche . . . . . E 2UR 1 20401 0002 9;

IFPME - Automobile . . . . . E 2UR 1 20401 0002 9;

FOREm - Construction . . . . . E 2UR 1 20401 0002 9;

FOREm - Polygone de l'eau . . . . . E 2UR 1 20401 0003 9;

Landelijke Doelstelling 2 (2000-2006) (1e oproep) en Phasing-out (2000-2005);

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.5 : Ondersteunende infrastructuur die de toegang tot de kennis beoogt;

Operators, titels en codificaties van de medegefinancierde projecten;

V.Z.W. - CCILB . . . . . E 2RP 1 20501 0001 9;

FOREm - Wallonie Bois . . . . . E 2RP 1 20501 0002 9;

FOREm - E - TIC en Marche . . . . . E 2RP 1 20501 0003 9;

V.Z.W. - "Pôle beaurinois de formation de formation et de développement" E 2RU 1 20501 0001 9;

IFPME - Construction . . . . . E 2RU 1 20501 0002 9;

V.Z.W. - Technobel . . . . . E 2RU 1 20501 0003 9;

Phasing Out van Doelstelling 1- Henegouwen (2000-2006) - (2e oproep);

Hoofdlijn 1 : De groei polariseren door de ontwikkeling van de productieve basis;

Maatregel : 1.5 : Tegemoetkoming voor investeringen in bedrijven voor aangepast werk en in bedrijven voor vorming door arbeid;

Operators, titels en codificaties van de medegefinancierde projecten;

EFT - Coup de pouce à l'emploi . . . . . E P1B 1 10500 0001 9;

EFT - l'Essor . . . . . E P1B 1 10500 0002 9;

EFT - C.P.A.S. La P'tite main fleurusienne . . . . . E P1B 1 10500 0003 9;

EFT - Braseap . . . . . E P1B 1 10500 0004 9;

EFT - Au four et au moulin . . . . . E P1B 1 10500 0005 9;

EFT - Funoc Habitat-service . . . . . E P1A 1 10500 0001 9;

EFT - Quelque chose à faire . . . . . E P1A 1 10500 0002 9;

EFT - AID Soleilmont . . . . . E P1A 1 10500 0003 9;

EFT - Le Germoir . . . . . E P1A 1 10500 0004 9;

EFT - Contrepoint . . . . . E P1A 1 10500 0005 9;

EFL - Le levain . . . . . E P1A 1 10500 0006 9;

EFL - C.P.A.S. La Ferme Delsamme . . . . . E P1A 1 10500 0007 9;

EFL - C.P.A.S. La Maison de la solidarité . . . . . E P1A 1 10500 0008 9;

EFT - C.P.A.S. Trans' form en "la Ferme Bocace" . . . . . E P1A 1 10500 0009 9;

Hoofdlijn 2 : De groei polariseren door de kenniseconomie;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren die de aanpassing van de kwalificatie aan de nieuwe technologieën beogen;

Operators, titels en codificaties van de medegefinancierde projecten;

V.Z.W. - Wan . . . . . E P1A 1 20401 0007 9;

FOREm - Construction - Châtelineau . . . . . E P1A 1 20401 0008 9;

V.Z.W. - Technofutur 3 TIC . . . . . E P1A 1 20401 0009 9;

V.Z.W. - CWPFIV . . . . . E P1A 1 20401 0001 9;

FOREm - Hainaut logistique . . . . . E P1A 1 20401 0011 9;

FOREm - Technofutur métal . . . . . E P1A 1 20401 0012 9;

FOREm - Environnement . . . . . E P1B 1 20401 0001 9;

A.S.B.L. - Technocité - Image de synthèse . . . . . E P1A 1 20401 0002 9;

Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 10.401 miljoen EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 13.583 miljoen EUR overgedragen van programma 09 van organisatieafdeling 30 naar programma's 08 en 13 van organisatieafdeling 11.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 08 en 13 van organisatieafdeling 11 en van programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 maart 2003.

M. DAERDEN Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^