Ministerieel Besluit van 12 maart 2009
gepubliceerd op 25 maart 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 22, &sec

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011108
pub.
25/03/2009
prom.
12/03/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 MAART 2009. - Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 22, § 3, van de voornoemde wet, voor te stellen


De Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Gelet op de wet van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, artikel 22, § 3, eerste lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000011013 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die ermee belast worden de daders van inbreuken op de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening de minnelijke schikking bedoeld in arti sluiten tot aanstelling van de ambtenaren die ermee belast worden de daders van inbreuken op de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening de minnelijke schikking bedoeld in artikel 12, § 3, van de voornoemde wet voor te stellen;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009011107 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten, betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 april 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 17 april 2008;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O. van 19 juni 2008;

Gelet op advies nr. 44.304/1 van de Raad van State, gegeven op 8 april 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.De directeur-generaal, en zo hij afwezig of verhinderd is, de adviseur-generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, worden aangesteld om aan de daders van inbreuken op de wet van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 22, § 3, van de voornoemde wet, voor te stellen.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 23 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000011013 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die ermee belast worden de daders van inbreuken op de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening de minnelijke schikking bedoeld in arti sluiten tot aanstelling van de ambtenaren die ermee belast worden de daders van inbreuken op de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening de minnelijke schikking bedoeld in artikel 12, § 3, van de voornoemde wet voor te stellen, wordt opgeheven.

Brussel, 12 maart 2009.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^