Ministerieel Besluit van 12 mei 1999
gepubliceerd op 09 september 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012234
pub.
09/09/1999
prom.
12/05/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 MEI 1999. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad (1)


De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Gelet op de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst, inzonderheid op artikel 49, § 3, vervangen bij de wet van 6 mei 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1998 houdende de nadere regelen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de paritaire leercomités, het paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad en de paritaire sub-leercomités, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het voorstel van de Nationale Arbeidsraad van 23 november 1998 met betrekking tot het aantal leden van zijn Paritair leercomité en van het aantal mandaten per vertegenwoordigde organisatie, Besluit :

Artikel 1.Het aantal leden die in het Paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad de werkgevers en de werknemers vertegenwoordigen, wordt vastgesteld op, enerzijds, 5 gewone en 5 plaatsvervangende leden die de werkgevers vertegenwoordigen en, anderzijds, 5 gewone en 5 plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen.

Art. 2.§ 1. Wat de vertegenwoordiging van de werkgevers betreft, worden de mandaten als volgt verdeeld : - 4 gewone en 4 plaatsvervangende leden die het Verbond van Belgische Ondernemingen vertegenwoordigen; - 1 gewoon lid en 1 plaatsvervangend lid die de Middenstandsorganisaties vertegenwoordigen. § 2. Wat de vertegenwoordiging van de werknemers betreft, worden de mandaten als volgt verdeeld : - 2 gewone en 2 plaatsvervangende leden die het Algemeen Belgisch Vakverbond vertegenwoordigen; - 2 gewone en 2 plaatsvervangende leden die het Algemeen Christelijk Vakverbond vertegenwoordigen; - 1 gewoon lid en 1 plaatsvervangend lid die de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België vertegenwoordigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 12 mei 1999.

Mevr. M. SMET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 19 juli 1983, Belgisch Staatsblad van 31 augustus 1983. Wet van 6 mei 1998, Belgisch Staatsblad van 29 mei 1998.

Koninklijk besluit van 5 juli 1998, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^