Ministerieel Besluit van 12 mei 2011
gepubliceerd op 23 mei 2011

Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van de Nationale Plantentuin van België in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2011021042
pub.
23/05/2011
prom.
12/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 MEI 2011. - Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van de Nationale Plantentuin van België in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen


De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, op artikelen 54, § 1 en § 2, 55, § 1, en 56, § 1 en § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2009 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden, op artikel 19, 9°;

Gelet op het voorstel van indeling voorgelegd door de Directeur van de Nationale Plantentuin van België, op 23 juni 2010, Besluiten :

Artikel 1.In uitvoering van artikelen 54, § 1 en § 2, 55, § 1, en 56, § 1 en § 2, van het koninklijk besluit van 25 februari tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, worden de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van de Nationale Plantentuin van België in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel ingedeeld, overeenkomstig de tabel gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2008.

Art. 3.De Voorzitter van de Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 mei 2011.

D. REYNDERS Mevr. S. LARUELLE

Bijlage Agents scientifiques statutaires du Jardin botanique national de Belgique Statutaire wetenschappelijke personeelsleden van de Nationale Plantentuin van België Groupes d'activités I : Recherche scientifique et développement expérimental Activiteitengroep I : Wetenschappelijk onderzoek en experimentele ontwikkeling

Nom Naam

Prénom Voornaam

Rôle linguistique - Taalrol

Titre Titel

De Block

Petra

N

Premier assistant/Eerstaanwezend assistent

De Kesel

André

N

Premier assistant/Eerstaanwezend assistent

Degreef

Jérôme

F

Chef de département/Departementshoofd

Dessein

Steven

N

Premier assistant/Eerstaanwezend assistent

Ertz

Damien

F

Assistant/Assistent

Fraiture

André

F

Premier assistant/Eerstaanwezend assistent

Raspé

Olivier

F

Premier assistant/Eerstaanwezend assistent

Robbrecht

Elmar

N

Chef de département/Departementshoofd

Ronse

Anne

N

Premier assistant/Eerstaanwezend assistent

Van de Vijver

Bart

N

Premier assistant/Eerstaanwezend assistent

Van Rossum

Fabienne

F

Premier assistant/Eerstaanwezend assistent

Vanhecke

Leo

N

Chef de section/Afdelingshoofd


Groupe d'activités II : Service public scientifique Activiteitengroep II : Wetenschappelijke dienstverlening

Nom Naam

Prénom Voornaam

Rôle linguistique - Taalrol

Titre Titel

Ausloos

Gert

N

Chef de section/Afdelingshoofd

Fabri

Régine

F

Premier assistant/Eerstaanwezend assistent

Vanderborght

Thierry

F

Chef de section/Afdelingshoofd


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 12 mei 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Wetenschapsbeleid, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^