Ministerieel Besluit van 12 mei 2014
gepubliceerd op 04 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij de visvangst tijdelijk verboden wordt op het kanaal Pommeroeul-Condé

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014203380
pub.
04/06/2014
prom.
12/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


12 MEI 2014. - Ministerieel besluit waarbij de visvangst tijdelijk verboden wordt op het kanaal Pommeroeul-Condé


De Minister van Openbare werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, artikel 14;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 houdende uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, inzonderheid op de artikelen 9 tot 12;

Gelet op het verzoek van de hengel- en visserijfederatie van het deelstroomgebied van de Dender van 2 april 2014;

Gelet op de inrichting van het Europees Kampioenschap 2014 vissen met aas op het kanaal Pommeroeul-Condé op 28 en 29 juni 2014;

Overwegende dat de inrichting van die belangrijke sportwedstrijd een zeker belang op gewestelijk vlak vertoont;

Overwegende dat het voor de garantie op succes van een dergelijk gebeuren nodig is de visvangst minstens twee weken voor aanvang van de oefenstonden van de wedstrijddeelnemers te verbieden op de plaatsen zelf waar die internationale wedstrijd plaats zal vinden;

Besluit : Enig artikel. De visvangst is verboden op de gehele loop van het kanaal Pommeroeul-Condé : 1° tussen 9 en 22 juni 2014;2° tussen 23 en 29 juni 2014, behoudens voor de deelnemers aan het Europees Kampioenschap 2014 vissen met aas. Namen, 12 mei 2014.

C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^