Ministerieel Besluit van 12 mei 2014
gepubliceerd op 30 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot bepaling van het gesubsidieerde uurforfait in 2014 voor de gezins- of bejaardenhulpen en de huishoudelijke hulpen van de diensten voor thuiszorg

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2017011428
pub.
30/03/2017
prom.
12/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011428

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


12 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot bepaling van het gesubsidieerde uurforfait in 2014 voor de gezins- of bejaardenhulpen en de huishoudelijke hulpen van de diensten voor thuiszorg


De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, Gelet op de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en de diensten voor Bijstand aan personen, inzonderheid op artikelen 14, 15 en 16;

Gezien het besluit van het Verenigd College van 25 oktober 2007 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de diensten voor thuiszorg, inzonderheid op artikel 39, tweede en derde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 6 februari 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor Begroting, gegeven op 10 mars 2014;

Gelet op advies 55.854/3 van de Raad van State, gegeven op 20 maart 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluiten :

Artikel 1.Voor het jaar 2014 wordt het forfait per gepresteerd uur bedoeld in artikel 39, tweede lid, van het besluit van het Verenigd College van 25 oktober 2007 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de diensten voor thuiszorg voor de gezins- of bejaardenhulpen op 26,50 EUR vastgesteld.

Het forfait voor de uren die gezins- of bejaardenhulpen 's avonds van 18 tot 20 uur en op zaterdag presteren, wordt verhoogd met een uurtoeslag van 26%, het forfait voor de uren die op zon- of feestdagen worden gepresteerd, wordt verhoogd met 56 %.

Art. 2.Voor het jaar 2014 wordt het forfait per gepresteerd uur bedoeld in artikel 39, derde lid, van het besluit van het Verenigd College van 25 oktober 2007 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de diensten voor thuiszorg voor de huishoudelijke hulpen op 18,00 EUR vastgesteld.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Brussel, 12 mei 2014.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, E. HUYTEBROECK B. GROUWELS


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^