Ministerieel Besluit van 12 november 2013
gepubliceerd op 21 november 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Belgische Mededingingsautoriteit, bedoeld in artikel IV.41, § 3, van het Wetboek van economisch recht

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011578
pub.
21/11/2013
prom.
12/11/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Belgische Mededingingsautoriteit, bedoeld in artikel IV.41, § 3, van het Wetboek van economisch recht


De Minister van Economie en Consumenten, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel IV.41, § 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 sluiten tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006, Op voorstel van het directiecomité van de Belgische Mededingingsautoriteit, Besluit :

Artikel 1.Worden overeenkomstig artikel IV.41, § 3, van het Wetboek van economisch recht, gemachtigd, de personeelsleden van de Belgische Mededingingsautoriteit waarvan de namen volgen: Mevr. Fassin, Marielle, auditeur;

De heren Kyndt, Antoon; Marchand, Patrick; Matagne, Benjamin; Stulens, Bert, auditeurs;

Mevr. Wyns, Devi, adjunct-auditeur;

De heren Goffinet, Pierre; Marchand, Karel, adjunct-auditeurs;

Mevr. Jans, Griet, adviseur; de heren Godfurnon, Alain; Isselée, Johan, adviseurs; de Mevrn. Bongaerts, Sophie; De Mey, Ingrid; De Vliegher, Katrijn;

Delmeire, Charlotte; Guerreiro Ramalheira, Mélanie; Makoko, Michèle;

Prévot, Anne-Charlotte; Tapia Rodriguez, Aurélie; Teugels, Nancy; Van Goethem, Silvie; Verbanck, Lindsey; Vanderstraeten, Karen, attachés; de heren Capierri, Cosimo; Coppé, Patrick; Frennet, Axel; Henrotte, Serge; Moerman, Eric; Perreaux, Julien; Sleebus, Herman; Van den Berghe, Christiaan; Van Waesberge, Dirk; Vertongen, Dirk; Vervloet, Michiel; Wettinck, Carl; attachés;

Mevr. Sterckval, Nathalie, wnd. attaché;

De heer De Coninck, Jellis, wnd. attaché;

Mevr. Cosijns, Ingrid, administratief deskundige.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 20 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 sluiten tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 12 november 2013.

J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^